Skogforsk: Intressant metod för askåterföring

2019-01-28 11:33

simuleringsmetod-askaterforing_1200x675.jpg

En metod för att sprida aska med grotskotare som basmaskin i direkt anslutning till grotskotningsarbetet, kan vara konkurrenskraftig jämfört med specialiserade askspridare.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 1006-2019.

Projektet har genomförts i syfte att bidra till kostnadseffektiva förslag på logistik- och spridningslösningar för att återföra bioaska till skogsmark och på så sätt sluta kretsloppet vid uttag av biobränsle. En metod där askspridning sker i direkt anslutning till grotskotningsarbetet, med grotskotaren som basmaskin, är fokus för analysen. Metoden väntas ge lägre uppstartskostnader och därmed möjliggöra askåterföring på mindre skogsområden än i dag.

Utnyttjandet av utrustningen väntas också öka, förutsatt att det är möjligt att sprida aska under perioder på året då det inte är säsong för grotskotning.

För att analysera möjligheterna med systemet har en simuleringsanalys av skotarens arbete vid kombinerad askspridning och grotskotning genomförts. Data har hämtats från tidsstudier, intervjuer, litteratur samt driftsdata över grotskotade trakter.

Projektet belyser också, genom en intervjustudie, utkörningen av aska till avlägg. Möjligheter till alternativa transportupplägg vid en övergång från krossaska till granuler berörs.

Resultaten från analyserna visar att det föreslagna systemet är konkurrenskraftigt jämfört med dagens specialiserade askspridare. Analysen gav en potentiell ökning av årsmarginalen från -0,8 till 10 procent när askspridning genomfördes på hälften av trakterna, samt under en period utfördes som enda åtgärd i bestånd. Att asksprida ungefär hälften av de skotade trakterna är ett rimligt antagande, eftersom omkring hälften av trakterna är för små för att förbruka ett containerflak aska. Utkörning av mindre enheter är möjligt, men ökar kostnaderna.

Baserat på intervjuer med ansvariga för planering och utkörning av aska, väntas logistiken inte förändras nämnvärt vid en övergång till granulerad aska. Detta gäller i de fall man i dag tippar på marken. I de fall man valt att köra ut och ställa av containrar, med hänsyn till urlakningseffekter, skulle ett granulsystem kunna motivera en ändrad hantering eftersom urlakning av granuler väntas vara ett mindre problem jämfört med krossaska. Då väntas en markant kostnadsminskning. Granuler skulle också möjliggöra en direkttransport från producent till skog, villket i sig skapar nya logistikmöjligheter.

Läs rapporten i sin helhet här.

www.skogforsk.se

2019-05-19 11:11OKQ8 gasar på med gröna bränslen i tanken
2019-05-18 11:11Brist på granfrö hotar - miljonbelopp satsas för säkrad skörd
2019-05-17 11:1115 procent högre försäljning under Volvo CE:s första kvartal
2019-05-16 12:11Skogforsk: Nya svensk-finska användningsrekommendationer för tall
2019-05-15 11:11Mercedes-Benz Trucks årets generalagent för andra året i rad
2019-05-14 11:11Skogforsk: Helträdsuttag växlar stamved mot bränsleflis
2019-05-13 11:11Scanias rekryteringssatsning: The Big Mission
2019-05-12 11:11Svenska priser klara för eldrivna Mercedes-Benz EQC
2019-05-11 09:11Hydroscand öppnar butik på Värmdö
2019-05-10 11:11Underhållsplanen 2019-2022 redovisar effekter av planerade åtgärder på väg och järnväg

Gå till arkivet »