Skogforsk: Effektivare ståndortsanpassning med skördardata

2019-02-01 11:01

ettan_standort.jpg

Genom att använda data från skördaren kan ståndortsanpassat skogsbruk få ett uppsving och bli betydligt mer effektivt. Det visar en pilotstudie från Skogforsk.

(Föryngringsförslag i en drönarbild över försökstrakten. Siffrorna är förslag på antal gran- och tallplantor för de olika delområdena.Foto: Sverker Johansson/BITZER)

Snart blir det enklare att ståndortsanpassa skogsbruket, redan på kontoret. Vid ett ståndortsanpassat skogsbruk anpassas skogsbruksåtgärder som bland annat föryngring och avverkning till de lokala förutsättningarna. Tidigare har det krävts inventeringar i fält, helst innan avverkning, för att till exempel avgöra vilka trädslag som ska planteras var. Av kostnadsskäl har skogsbruket gått mot mer standardiserade föryngringsåtgärder.

Men det kan komma att ändras. I en pilotstudie undersökte Skogforsk möjligheten att använda hittills outnyttjade datakällor vid ståndortsanpassningen, nämligen information från avverkningen i form av skördardata samt andra geodata. Målet var att se om dessa datakällor kunde användas för att effektivisera arbetet och öka ståndortsanspassningen. Forskarna drar slutsatsen att skördardata i kombination med geodata har stor potential att fungera som stöd vid planering av föryngringsåtgärder samt för uppdatering av till exempel ståndortsindex i skogliga register. Förstudien genomfördes på två testobjekt. För att kunna utvärdera potentialen ytterligare krävs fler tester.

www.skogforsk.se

2019-03-18 14:22Hydroscand samlar de vanligaste pneumatiska instickskopplingarna i ny sortimentslåda
2019-03-17 10:11Fjärrstyrda hjullastare testas när Volvo CE får Sveriges första 5G-nät för industrin
2019-03-16 11:11Skogen, dikena och klimatet
2019-03-15 09:11Svenska skidspelen 16-17 mars ger ökad trafik i Falun
2019-03-14 11:11Nya webbar tar Holmen in i framtiden
2019-03-13 12:11Skogforsk: Effaråsen - att bruka och bevara i gammal tallskog
2019-03-12 13:22Vad betyder plogbilarnas signalskyltar?
2019-03-11 14:22Eco Log: Välkommen på visning i Holstebro - Danmark
2019-03-10 10:11Lotta Folkesson: "Hjärna viktigare än muskler"
2019-03-08 11:33Steg V Optimerat för morgondagen

Gå till arkivet »