Skogforsk: Effektivare ståndortsanpassning med skördardata

2019-02-01 11:01

ettan_standort.jpg

Genom att använda data från skördaren kan ståndortsanpassat skogsbruk få ett uppsving och bli betydligt mer effektivt. Det visar en pilotstudie från Skogforsk.

(Föryngringsförslag i en drönarbild över försökstrakten. Siffrorna är förslag på antal gran- och tallplantor för de olika delområdena.Foto: Sverker Johansson/BITZER)

Snart blir det enklare att ståndortsanpassa skogsbruket, redan på kontoret. Vid ett ståndortsanpassat skogsbruk anpassas skogsbruksåtgärder som bland annat föryngring och avverkning till de lokala förutsättningarna. Tidigare har det krävts inventeringar i fält, helst innan avverkning, för att till exempel avgöra vilka trädslag som ska planteras var. Av kostnadsskäl har skogsbruket gått mot mer standardiserade föryngringsåtgärder.

Men det kan komma att ändras. I en pilotstudie undersökte Skogforsk möjligheten att använda hittills outnyttjade datakällor vid ståndortsanpassningen, nämligen information från avverkningen i form av skördardata samt andra geodata. Målet var att se om dessa datakällor kunde användas för att effektivisera arbetet och öka ståndortsanspassningen. Forskarna drar slutsatsen att skördardata i kombination med geodata har stor potential att fungera som stöd vid planering av föryngringsåtgärder samt för uppdatering av till exempel ståndortsindex i skogliga register. Förstudien genomfördes på två testobjekt. För att kunna utvärdera potentialen ytterligare krävs fler tester.

www.skogforsk.se

2019-05-19 11:11OKQ8 gasar på med gröna bränslen i tanken
2019-05-18 11:11Brist på granfrö hotar - miljonbelopp satsas för säkrad skörd
2019-05-17 11:1115 procent högre försäljning under Volvo CE:s första kvartal
2019-05-16 12:11Skogforsk: Nya svensk-finska användningsrekommendationer för tall
2019-05-15 11:11Mercedes-Benz Trucks årets generalagent för andra året i rad
2019-05-14 11:11Skogforsk: Helträdsuttag växlar stamved mot bränsleflis
2019-05-13 11:11Scanias rekryteringssatsning: The Big Mission
2019-05-12 11:11Svenska priser klara för eldrivna Mercedes-Benz EQC
2019-05-11 09:11Hydroscand öppnar butik på Värmdö
2019-05-10 11:11Underhållsplanen 2019-2022 redovisar effekter av planerade åtgärder på väg och järnväg

Gå till arkivet »