Mötte ministern om säkerheten i vägtunnlar

2019-03-19 11:33

vagtunnel_750.jpg

Fredagen den 15 mars bjöd infrastrukturminister Tomas Eneroth in Trafikverket och andra berörda till ett möte om säkerhet i vägtunnlar. Bakgrunden var bland annat olyckan i Stockholm där en gasdriven buss exploderade efter att ha kört in i en balk.

Vid olyckan den 10 mars i centrala Stockholm befann sig bussen på en plats där den inte skulle vara och chauffören ignorerade höjdvarningar och hinder före tunneln. Klaratunneln har en fri höjd på 3 meter och gasbussen var 3,30 meter hög. En utredning av den ovanliga händelsen görs nu av berörda, däremot inte av Statens Haverikommission.

– Inga akuta åtgärder behöver vidtas av ansvariga med anledning av olyckan. Däremot behöver ett aktivt säkerhetsarbete fortsätta med anledning av denna olycka och den fordonsutveckling vi ser med nya bränslen, sa Tomas Eneroth efter att ha fått en dragning av händelseförloppet och de olika aktörernas bild av läget. Förutom Trafikverket deltog representanter från näringsdepartementet, Transportstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag.

Kartlägger frihöjd

Fri höjd enligt Vägars och gators utformning är 4,5 meter och Trafikverket klarar detta krav med något undantag. I olyckstunneln (kommunal) är den fria höjden 3 meter. SKL ska nu inventera det kommunala vägnätet för att få en bättre bild av samtliga tunnlar där.

– Trafikverket tar på sig att kartlägga status på det statliga vägnätet vad gäller frihöjd kopplat till viadukter, portar och låga broar, och förutsatt att det finns i våra it-system, säger Stefan Jonsson, enhetschef trafiksäkerhet väg, som tillsammans med ställföreträdande säkerhetsdirektör Erik Norrgård representerade Trafikverket.

En olycka inne i en tunnel kan få stora konsekvenser, och de tunnlar Trafikverket bygger finns ofta i urban miljö. Vi ställer därför extra höga krav på säkerheten i tunnlar jämfört med ytvägnätet. Under 2019 kommer vi bland annat att öva elbilsbränder i tunnlar med räddningstjänsten i Stockholm och Göteborg.

Geofencing möjlig lösning

Långsiktigt behövs lösningar som är robusta och som tar höjd för mänskliga misstag – sannolikt en kombination av fysiska varningsbarriärer och digitala lösningar. Moderna fordon har sensorer, så en lösning är att fordonet "läser av" tunnelns dimensioner och varnar föraren. En annan lösning är geofencing, digitala zoner där uppkopplade fordon kan styras på olika sätt.

– Den 14 mars startade det nya FOI-programmet kring geofencing, där alla relevanta aktörer i Sverige är med. Det ger en bra plattform för att initiera konkreta initiativ, kommenterar Maria Krafft, Trafikverkets måldirektör för trafiksäkerhet.

Transportstyrelsen fortsätter bevaka hur man hanterat gasfordon i Europa och erfarenheter därifrån. En möjlighet finns också att se över märkningen av fordon för att räddningstjänsten ska veta vilken insats som krävs beroende på typ av bränsle eller el.

Fakta

En tunnel av betong eller stål är en tunnel om längden är större än 100 meter. En tunnel i berg betraktas som tunnel oavsett längd. För överdäckningar tillämpar Trafikverket tunnelkrav oavsett längd. Vi följer vägmärkesförordningen gällande höjdvarningar för tunnelmynningar och viadukter.

Höjdvarningarna i de flesta tunnelmynningar har kompletterats med ytterligare anordningar (hängande kedjor, höjdbegränsande balkar etc) för att varna för höga laster. Trafikverket har endast en tunnel med markant nedsatt fri höjd: Muskötunneln, som byggdes av Fortifikationsverket på 60-talet. Den har fri höjd på 3,9 meter.

På det statliga vägnätet har vi inte haft någon sådan här olycka i en tunnel, och inte några dödsolyckor överhuvudtaget med gasfordon.

www.trafikverket.se

2019-04-19 11:11Sveaskog studerar hyggesfritt skogsbruk i Slovenien
2019-04-18 10:11Skogforsk: Antal sortiment inte avgörande för drivarens prestation
2019-04-17 10:01Tommi Ekman är Logsets nya verkställande direktör
2019-04-16 09:11Försäljning av skogsplantor via nätet sätter nytt rekord
2019-04-15 12:11John Deere Forestry: Ny medtodinstruktör i mellersta Sverige och södra Norrland
2019-04-14 12:22Komatsu Forest storsatsar i Sverige
2019-04-13 11:22Var rädd om dig i påsktrafiken
2019-04-12 11:00Skogforsk: Kostnader i gallring och slutavverkning 2000-2017
2019-04-11 09:11Skoterplantor - effektiv leverans i svårtillgängliga områden
2019-04-10 11:11Italienska lastbilstillverkaren Mantella presenterar ett banbrytande trailerchassi som garanterar maximal nyttolast, bränsleeffektivitet och extrem slitstyrka

Gå till arkivet »