Skogforsk: Uthållig odling av hybridasp med naturlig skottföryngring

2019-05-04 11:11

hybridasp.jpg

Det finns en stor potential i att nyttja skottbaserade bestånd av hybridasp. Men ytterligare forskning behövs. Det visar en sammanställning av våra resultat hittills inom området.

(Foto: Lars Rytter, Skogforsk)

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 1014-2019.

Vedbiomassa är en viktig energikälla i Sverige i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Samtidigt ska skogen nyttjas till många olika ändamål och räcker sannolikt inte till för att tillfredsställa allt. För att förbättra situationen där virke används behöver tillväxt och odlingsarealer öka. Det innebär att snabbväxande trädslag står högt på agendan. Hybridasp (Populus tremula L. x P. tremuloides Michx.) är ett trädslag som testats i Sverige under den senaste 70-årsperioden och nu även odlas kommersiellt. Vi behöver öka kunskapen om hur den kan odlas uthålligt.

En hel del kunskap har inhämtats om hur den planterade första generationen kan anläggas och hanteras men det råder brist på kunskap om hur efterföljande skottbaserade bestånd fungerar och ska skötas på ett uthålligt sätt. Projektet om naturlig föryngring av hybridasp, som huvudsakligen finansierats av Energimyndigheten, har behandlat dessa frågor och bidragit med ny viktig kunskap.

Slutsatsen hittills av den forskning som bedrivits i projektet visar att det finns en stor potential att nyttja skottbaserade bestånd av hybridasp. Skottskjutningen är god och tillväxten hög. Samtidigt har få negativa miljökonsekvenser framkommit. Det finns emellertid anledning att fortsätta studierna för att ytterligare förbättra och säkra odlingsmaterialet samtidigt som de optimala odlingssystemen för dessa bestånd ännu inte definierats. Det krävs också bättre underlag för att bedöma odlingarnas inverkan på miljön och de ekonomiska aspekterna behöver utredas.

Läs rapporten i sin helhet här (engelska).

www.skogforsk.se

2020-06-05 12:11Viveka Beckeman ny vd för Skogsindustrierna
2020-06-04 12:44Iggesunds sågverk provar eltruckar
2020-06-03 12:11Nya krav på ITS vid vägarbeten ska höja säkerheten
2020-06-02 12:3328 nya Volvo hjullastare redo for tjänstgöring i svenska försvaret
2020-06-01 12:11Svensk säljstart för Mercedes-Benz 8-sitsiga elbil
2020-05-31 12:33IVECO presenterar de nya racinglastbilarna IVECO S-WAY R
2020-05-30 14:00Avfallsåtervinningsföretaget Renewi beställer 200 lastbilar till från DAF
2020-05-29 11:00Skogsmaskiner för ett hållbart skogsbruk
2020-05-28 11:00Beskogning av åkermark med olika trädslag - hur påverkar det kolinlagringen?
2020-05-27 12:00Mercedes-Benz bästa generalagent för lastbilar i Sverige - för tredje året i rad

Gå till arkivet »