Skogforsk: Nya svensk-finska användningsrekommendationer för tall

2019-05-16 12:11

anvandningsrek-1200x675.jpg

Snart kan förädlade plantor användas gränslöst i Sverige och Finland. En modell för att jämföra och rekommendera ländernas tallfröplantager har tagits fram och ska inom kort byggas in i Plantval.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 1017-2019.

I över ett decennium har svenska och finska trädförädlare jobbat tillsammans för att ta fram gemensamma modeller och riktlinjer för rekommenderad användning av förädlade tallplantor i ett framtida klimat. Tidigare modeller som beskriver tallens reaktionsmönster är baserade på speciellt framtagna klimatvariabler. Men för att kunna ge rekommendationer för förädlade plantmaterial i både Sverige och Finland behövs ett standardiserat sätt att beskriva fröplantagernas egenskaper. Man behöver också kunna väga samman dessa till en gemensam skala som de kan rangordnas efter. Dessutom behöver gränserna för deras användningsområden beräknas och redovisas.

Den här rapporten beskriver i detalj hur man tagit fram alla viktiga egenskaper som behövs för att beräkna hur olika fröplantager presterar i överlevnad och tillväxt på en valfri lokal i Sverige eller Finland. Det innefattar bland annat hur mycket pollen som kommer från omgivningen, hur man ska beräkna ett ursprung på de ingående plantageträden och hur detta påverkar fröplantagens reaktionsmönster. En annan mycket viktig uppgift har varit att kategorisera plantagerna, standardisera beräkningarna av de genetiska vinstnivåerna och ta fram hur olika typer av plantageskötsel påverkar dessa. I rapporten redovisas också hur arealproduktionen skattas över en omloppstid utifrån överlevnad och tillväxt samt hur plantagerna kan rangordnas.

Man har även utvecklat modeller för hur utbredningsområden för lämplig och tillåten användning av varje plantage tas fram, vilket är en kombination av biologiska och administrativa begränsningar som delvis skiljer sig åt för Sverige och Finland.

Rapporten är i huvudsak en teknisk beskrivning och bildar tillsammans med den vetenskapliga bakgrunden de nya användningsrekommendationerna för tall i Sverige och Finland. Nästa steg är att implementera dem i ett webbaserat beslutsstöd, motsvarande nuvarande ”Plantval”, som täcker båda länderna och som ska finnas tillgängligt på båda språken.

Lanseringen av verktyget planeras till hösten 2019.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Programme for Research & Innovation under grant agreement No 773383.

www.skogforsk.se

2019-06-26 11:22John Deere kommer att investera i kundservicecenter i Skottland, Sverige och Finland
2019-06-25 11:11Nu är det klart - två sträckor valda för kommande elvägspilot
2019-06-22 11:00Godsservice kör hållbart med Scanias elhybridlastbil
2019-06-21 11:00Hydroscand öppnar sin 70:e butik i Sverige
2019-06-20 10:11Skogforsk: Digital styrning av biomassaflöden - bra för både klimat och lönsamhet
2019-06-19 11:11Med konceptbussen NXT tar Scania stadstransporter till en ny nivå
2019-06-18 11:11Skogforsk: Skogsbrukets kostnader och intäkter 2018 - ett utmaningarnas år
2019-06-17 10:111,5 miljarder kronor satsas på cykel- och kollektivtrafik genom stadsmiljöavtal
2019-06-16 11:01Stabilitet för containertruckar - Nokian Tyres tillför nya storlekar i däckfamiljen NOKIAN HTS G2
2019-06-15 10:11Snabbare fuktmätning underlättar handeln med trädbränsle

Gå till arkivet »