15 procent högre försäljning under Volvo CE:s första kvartal

2019-05-17 11:11

volvo-show-wheel-loader-l220h-2324x1200.jpg

Tillväxt på de flesta större marknader bidrog till att Volvo Construction Equipment kunde leverera ett starkt första kvartal 2019, med 15 % högre försäljning och 26 % högre lönsamhet.

Stabila marknadsförhållanden i de flesta regioner bidrog till att Volvo Construction Equipment (Volvo CE) kunde redovisa ett starkt finansiellt resultat för första kvartalet 2019, då företaget uppvisade god tillväxt inom försäljning, lönsamhet och maskinleveranser. 

Under de första tre månaderna 2019 såg Volvo CE nettoförsäljningen öka kraftigt med 15 % till 24 155 Mkr (20 914 Mkr för Q1 2018). Denna högre försäljning, samt bättre priser och produktmix, bidrog positivt till rörelseresultatet, som steg till 3 646 Mkr, vilket är en ökning med över en fjärdedel (26 %) jämfört med de 2 888 Mkr som redovisades för första kvartalet 2018. Detta återspeglades i rörelsemarginalen, som också såg en kraftig förbättring, på 15,1 %, jämfört med 13,8 % för samma period föregående år.

Leveranserna ökade också med 5 % under perioden, till 23 139 maskiner, jämfört med 22 102 maskiner för Q1 2018.

MARKNADSUTVECKLING

De större globala marknaderna för entreprenadmaskiner i Europa och Nordamerika växte under första kvartalet, med 3 % respektive 4 % under årets första två månader. Den europeiska marknaden drevs av god efterfrågan från Tyskland, Storbritannien och Italien, medan tillväxten i Nordamerika stärktes av ökande efterfrågan på stora hjullastare, vägmaskiner och ramstyrda dumprar. I Brasilien sågs en återhämtning, vilket bidrog till att efterfrågan i Sydamerika steg med 5 % under Q1, medan Asien (utom Kina) föll 4 % jämfört med samma period förra året. I Kina var dock efterfrågan starkare än förväntat, och steg med 23 % jämfört med första kvartalet 2018. 

”Den globala marknaden för entreprenadmaskiner förblev god under första kvartalet”, kommenterade Volvo CE:s vd Melker Jernberg. ”Vi hanterar framgångsrikt dessa ökningar i volymer, och vår goda kostnadskontroll bidrar till att vi kan hålla vårt rörelseresultat och vår rörelsemarginal på hoppingivande nivåer.”

2019-06-26 11:22John Deere kommer att investera i kundservicecenter i Skottland, Sverige och Finland
2019-06-25 11:11Nu är det klart - två sträckor valda för kommande elvägspilot
2019-06-22 11:00Godsservice kör hållbart med Scanias elhybridlastbil
2019-06-21 11:00Hydroscand öppnar sin 70:e butik i Sverige
2019-06-20 10:11Skogforsk: Digital styrning av biomassaflöden - bra för både klimat och lönsamhet
2019-06-19 11:11Med konceptbussen NXT tar Scania stadstransporter till en ny nivå
2019-06-18 11:11Skogforsk: Skogsbrukets kostnader och intäkter 2018 - ett utmaningarnas år
2019-06-17 10:111,5 miljarder kronor satsas på cykel- och kollektivtrafik genom stadsmiljöavtal
2019-06-16 11:01Stabilitet för containertruckar - Nokian Tyres tillför nya storlekar i däckfamiljen NOKIAN HTS G2
2019-06-15 10:11Snabbare fuktmätning underlättar handeln med trädbränsle

Gå till arkivet »