Innovativ lösning för hållbart skogsbruk - Komatsu Forest och SMHI i unikt samarbete

2019-06-07 11:11

komis1.jpg

MaxiVision är ett helt nytt digitalt verktyg som hjälper skogsmaskinsföraren att visuellt se förutsättningarna och förhållandena i skogen. Genom olika kartvyer får föraren information om såväl markförhållanden som övriga arbetslagets produktion och kan utifrån det planera arbetet så effektivt och skonsamt som möjligt. Genom ett samarbete med SMHI kommer föraren också att få tillgång till dynamiska så kallade markfuktighetskartor, som visar beräknat markvatten. Detta är ett viktigt redskap för att kunna planera körningen på ett så skonsamt sätt som möjligt. 

I MaxiVision kan föraren kombinera kartor över objektet med aktuell information om markförhållanden i en gemensam vy, samtidigt som det är möjligt att se den egna och kollegornas produktionsdata i realtid. Den överskådliga vyn över arbetet ger bra verktyg för att planera produktionen och underlättar för föraren att kunna fatta bra beslut. MaxiVision möjliggör också ett smidigt samarbete mellan skördare och skotare tack vare att alla i arbetslaget ser vad kollegorna gör. 

Rent praktiskt innebär det att skördarföraren kan underlätta för skotaren genom att t.ex. planera lämpliga basvägar, spökslag och avlägg utifrån aktuella förhållanden. Skotarföraren i sin tur kan se produktionen i varje körstråk, vilket gör det lättare att optimera körningen och slippa onödiga omvägar. När virket är skotat till avlägget kan föraren avmarkera stråket, vilket gör uppföljningen enklare. 

Förutom att MaxiVision ger förare i ett arbetslag en bra överblick över det gemensamma arbetet så bidrar tjänsten också till att underlätta kommunikationen mellan förare. Genom att skriva meddelanden mellan varandra eller märka ut speciella områden på kartan förbättras samarbetet och resultatet blir därefter. Den oöverträffade integrationen mellan skördare och skotare ger ett optimerat arbetsflöde och ökad produktivitet.

Visionen om en hållbar framtid

Kartan i kombination med olika informationslager ger värdefull information om aktuella markförhållanden i objektet där avverkningen sker. Genom ett innovativt samarbete med SMHI, där prognoser för markvatten kopplas ihop med information från skogsmaskiner, kan MaxiVision visa prognoser för markfuktighet och brandrisk. 

– Det vi skapat i samarbete med Komatsu Forest är en ny generations beslutsunderlag för avverkningsplanering. Nu kan maskinföraren titta på dynamiska så kallade markfuktighetskartor som visar beräknat markvatten, vilket ger maskinföraren ett användbart verktyg på plats i maskinen, berättar Alexandra Birger-Röör, affärsområdeschef skog och lantbruk, SMHI.

Detta unika projekt, där digitala verktyg hjälper till att accelerera arbetet med hållbar skogsproduktion, utgör ett viktigt redskap för att kunna planera körningen på ett så skonsamt sätt som möjligt. Kunskapen från MaxiVision möjliggör en mer skonsam avverkning och skotning, vilket inte bara ökar kvaliteten på arbetet utan också hjälper till att möta kraven på minskad markpåverkan. Det är hållbart i längden. 

- Med dagens digitala möjligheter öppnas nya typer av samarbeten. Här har vi hittat en intressant match som stärker en hållbar vision i skogsbruket, avslutar Björn Lindgren, affärsplanerare för MaxiVision.

2019-08-16 11:11Scania adderar en 540-hästare till 13-litersfamiljen
2019-08-14 12:11Skogforsk: Markradar hittar hällar och större block i marken
2019-08-11 11:11Hög punktlighet trots rekordmånga tåg första halvåret 2019
2019-08-10 11:11Fredrik Sjölander, ny säljchef på John Deere Forestry, Sverige
2019-08-09 11:11Sveaskog: Nya fastigheter till försäljning
2019-08-08 10:11Björn Ulvaeus talar på me Convention i Stockholm
2019-08-07 15:11Ny kvalitetsklassning för massaved från 1 augusti
2019-08-06 15:55SSAB förvärvar Abraservice
2019-08-05 15:11Logset hybridskördaren valdes till årest skogsmaskin
2019-08-04 11:11Tröskuppdateringar från John Deere

Gå till arkivet »