Sveaskog visar hela hållbarhetskedjan på BIOBASE

2019-06-09 11:22

biobase2019logofarg.jpg

Tillsammans med Sveaskog, flera lokala, regionala och nationella aktörer har Piteå Science Park i samarbete med Näringsdepartementet skapat ett forum för cirkulär och biobaserad ekonomi – BIOBASE.

BIOBASE är del av regeringens samverkansprogram kring cirkulär och biobaserad ekonomi. Sverige har, som tidigare nämnts, antagit ett ambitiöst program för att ställa om landet från en linjär och fossilbaserad ekonomi till cirkulär och biobaserad ekonomi i linje med de internationella klimatmålen och målen i Agenda 2030. Regeringens samverkansprogram har som syfte att stödja omställningen genom att engagera alla delar i värdekedjorna. Ett viktigt syfte med programmet är att hitta lösningar för att fossilbaserade produkter ska ersättas med biobaserade.

Under konferensens första dag välkomnar Sveaskog deltagarna ut i skogen för en demonstration av vårt hållbara skogsbruk. Medverkar gör bland andra styrelseordförande Eva Färnstrand.

– Skogen och skogsbruket har stor betydelse för både klimatet och för Sveriges ekonomi och välfärd. Att BIOBASE än en gång samlar intressenterna kring skogens alla möjligheter är mycket positivt och bidrar till en fortsatt stark utveckling, säger Eva Färnstrand, styrelseordförande i Sveaskog.

Nästan 60 procent av Sveriges yta består av skog och är därför en viktig resurs som ger unika förutsättningar för både produktion av grön bioenergi, biobränslen och andra produkter baserade på träråvara.

– BIOBASE är ett bra tillfälle för oss att visa hela värdekedjan. En utmaning för stora delar av världen idag är hur vi hanterar och svarar mot viktiga samhällsutmaningar, till exempel övergången till en fossilfri ekonomi där biobaserade material och produkter samt olika former av bioenergi är nyckelkomponenter, säger Ann Eklund, affärsutvecklare på Sveaskog och en av arrangörerna.

Den 10-12 juni blir det andra gången som BIOBASE genomförs i Piteå för att visa upp en värdebaserad produktionskedja från hållbart skogsbruk till ett brett spektrum av biobaserade produkter. Medverkar gör politiker från EU, regeringen och regionen, företagsledare från skogsindustrins hela värdekedja, forskare och innovatörer från forskningsinstitut, akademin och representanter från Piteås innovativa företag.

2019-06-26 11:22John Deere kommer att investera i kundservicecenter i Skottland, Sverige och Finland
2019-06-25 11:11Nu är det klart - två sträckor valda för kommande elvägspilot
2019-06-22 11:00Godsservice kör hållbart med Scanias elhybridlastbil
2019-06-21 11:00Hydroscand öppnar sin 70:e butik i Sverige
2019-06-20 10:11Skogforsk: Digital styrning av biomassaflöden - bra för både klimat och lönsamhet
2019-06-19 11:11Med konceptbussen NXT tar Scania stadstransporter till en ny nivå
2019-06-18 11:11Skogforsk: Skogsbrukets kostnader och intäkter 2018 - ett utmaningarnas år
2019-06-17 10:111,5 miljarder kronor satsas på cykel- och kollektivtrafik genom stadsmiljöavtal
2019-06-16 11:01Stabilitet för containertruckar - Nokian Tyres tillför nya storlekar i däckfamiljen NOKIAN HTS G2
2019-06-15 10:11Snabbare fuktmätning underlättar handeln med trädbränsle

Gå till arkivet »