Skogforsk: Medfinansiering ger snabbare laserskanning av skogen

2019-06-11 11:00

laserdatabild.jpg

Nu är det klart att skogsnäringen är med och finansierar laserskanningen av den svenska skogen. Därmed påskyndas arbetet med att få fram digitala kartor och uppdaterad information.

Det är Bergvik, Billerud Korsnäs, Holmen Skog, Norra Skogsägarna, SCA Skog, Sveaskog, Skogssällskapet och Svenska Kyrkan som går in som delfinansiärer.  Medfinansieringen gör det möjligt att snabba upp processen vilket ger mer aktuella data och ökad nytta för skogsägare, näring, myndigheter och andra aktörer.

– Vi är väldigt positiva till det här eftersom det lägger grunden för både effektivare produktion och större miljöhänsyn, säger Liselott Nilsson, projektledare vid Skogsstyrelsen.

Skogen växer och förändras ständigt av bland annat bränder, granbarkborrar och stormar, så behovet av uppdaterad information är stort. Tack vare medfinansieringen från skogsnäringen påskyndas laserskanningen med ett till två år, vilket gör att Sveriges skogar kommer att få full täckning vart sjätte till sjunde år. Informationen ger möjlighet att se och räkna på volymer, trädhöjder, medeldiametrar och markfuktighet. Den första officiella versionen av skogliga grunddata beräknas kunna levereras under senare delen av hösten.

Skogforsk deltar i projektgruppen för den nationella laserskanningen. Vi använder också data från skanningen till flera av de beslutsstöd för skoglig planering som vi utvecklar, exempelvis utbytesprognoser och basvägsdragning.

Läs Skogsstyrelsens pressmeddelande i sin helhet.

2019-08-16 11:11Scania adderar en 540-hästare till 13-litersfamiljen
2019-08-14 12:11Skogforsk: Markradar hittar hällar och större block i marken
2019-08-11 11:11Hög punktlighet trots rekordmånga tåg första halvåret 2019
2019-08-10 11:11Fredrik Sjölander, ny säljchef på John Deere Forestry, Sverige
2019-08-09 11:11Sveaskog: Nya fastigheter till försäljning
2019-08-08 10:11Björn Ulvaeus talar på me Convention i Stockholm
2019-08-07 15:11Ny kvalitetsklassning för massaved från 1 augusti
2019-08-06 15:55SSAB förvärvar Abraservice
2019-08-05 15:11Logset hybridskördaren valdes till årest skogsmaskin
2019-08-04 11:11Tröskuppdateringar från John Deere

Gå till arkivet »