John Deere kommer att investera i kundservicecenter i Skottland, Sverige och Finland

2019-06-26 11:22

John_Deere_Forestry_2222Laukaa.jpg

De nya kundservicecentren som stöder John Deeres skogsmaskinsverksamhet kommer att öppnas 2020 i Perth, Skottland, Ockelbo i Sverige och i Laukaa, Finland. "Investeringarna kommer att förbättra den geografiska räckvidden för vår kundservice liksom effektiviteten i vår kundservice."

Bygget av anläggningen på den cirka 9 000 m² tomten i Perth, Skottland, har redan påbörjats. Det nya kundservicecentret kommer även att serva de kunder som äger vägentreprenadmaskiner från Wirtgen, ett företag som är helägt av John Deere. Den nya 1 300+ m2 byggnaden kommer att hysa en maskinverkstad med fyra platser, en maskintvätt, en reservdels- och tillbehörsbutik, ett reservdelslager, ett konferensrum och personalutrymmen. Tomten kommer även att ha plats för kallagring och uppställning av nya och begagnade maskiner. Detta är en tillväxtsatsning, vilket betyder att den nuvarande kundserviceanläggningen i Carlisle i England kommer att finnas kvar.

Det nya kundservicecentret i Ockelbo i Sverige ersätter den tidigare anläggningen i Alfta. Bygget av den 1 250 m² stora anläggningen inleds i juni 2019 och kommer att slutföras i början av 2020. Genom att flytta verksamheten till Ockelbo kommer det nya centret att kunna tillhandahålla service till kunder utanför Alftaområdet i Sverige. Centret kommer att hysa en maskinverkstad med fyra platser, en maskintvätt, en reservdelsoch tillbehörsbutik, ett reservdelslager och ett konferensrum samt personalutrymmen. Tomten på 13 000 m² cirka kommer även att ha plats för kallagring och uppställning av nya och begagnade maskiner.

Tomten i finska Laukaa är på 10 000 m2 och kundservicecentret kommer att förfoga över en yta på mer än 1 100 m2. Alla funktioner vid den nuvarande anläggningen i Suolahti kommer att flyttas till Laukaa. Centret kommer även att hysa en maskinverkstad med fyra platser, en tvättstation, en reservdels- och tillbehörsbutik, ett reservdelslager och ett konferensrum samt personalutrymmen. Det kommer även att finnas plats för kallagring och uppställningsplatser för nya och begagnade maskiner. Bygget av centret har inletts med schaktningen och uppförandet av själva byggnaden kommer att påbörjas hösten 2019.

– De centrala platserna för de nya kundservicecentren och de moderna anläggningarna möjliggör mer omfattande och effektiva reservdelar, underhålls- och utbildningstjänster för våra kunder. Arbetssäkerhet, ergonomi och välbefinnande för våra anställda har varit högprioriterat vid planeringen av investeringarna. En bättre kundupplevelse och större kundnöjdhet kommer också att synas i försäljningssiffrorna för våra maskiner i dessa regioner, konstaterar Janne Märkälä, General Manager, Europe Sales Operations.

2019-11-15 11:11Nyöppning av DAF Museum i Eindhoven
2019-11-14 11:00Eco Log fortsätter framåt - köper svenska ELFAB
2019-11-13 12:11Försäljningstapp för Volvo CE under tredje kvartalet
2019-11-12 11:00Olofsfors AB får det prestigefyllda priset, årets Exportföretag
2019-11-11 12:11Skogforsk: Åtta hjulaxlar optimalt på virkesbilar
2019-11-10 11:11Sveaskog: Ökat intresse för lövtimmer i Sverige
2019-11-09 11:11Skogforsk: Stora värden i lövskogarna
2019-11-08 11:11Volvo startar försäljningen av eldrivna lastbilar för stadstransporter
2019-11-07 11:11Förlängd byggtid och ökad kostnad för E4 Förbifart Stockholm
2019-11-05 11:11Scania samarbete med längdskidlandslaget

Gå till arkivet »