Skogforsk: Så kan skogsbränderna begränsas

2019-07-21 13:11

slackningsarbete-.jpg

Med tidig upptäckt, snabb första insats och effektiv efterbevakning finns förutsättningar att stoppa skogsbränder innan de hinner bli stora. Det är slutsatserna av lärdomarna från brandsommaren 2018.

– Vi behöver brandflyg för att tidigt kunna upptäcka om det börjar brinna någonstans. Vi behöver också ha helikoptrar i beredskap som snabbt och kraftfullt kan bekämpa branden, särskilt i otillgängliga områden. Dessutom måste vi se till att brandvakterna, som tar över ansvaret från räddningstjänsten, har rätt kunskaper och resurser, säger Rolf Björheden på Skogforsk.

Råden kommer från lärdomar efter brandsommaren 2018. Orsaken till att bränderna blev mer omfattande var ofta att de blossade upp igen, efter att en första bekämpning ansetts lyckad och avslutad.

– Den absoluta huvuddelen av arealen som brandhärjades berodde tyvärr på att den första släckningen inte genomförts fullt ut och att man saknat kunskap och utrustning vid efterbevakningen, säger Rolf Björheden.

När en brand tilltar efter att den ”nästan” släckts sker förlopp och spridning mycket snabbt. Inom kort blir branden så intensiv att den inte längre går att släcka. 

– Då handlar det istället om att försöka begränsa ett område där skogen tillåts brinna. Målsättningen är att vi inte ska hamna i den situationen. Samhälle och skogsnäring måste nu i samverkan säkerställa resurser för snabb brandbekämpning och säker efterbevakning. Dessutom måste förmågan till ledning, praktisk brandbekämpning och samverkan övas för att säkerställa ett effektivt arbete, säger Rolf Björheden.

Skogforsks råd för bättre brandberedskap:

  • Tidig upptäckt (bevakning med brandflyg under säsong)
  • Snabb, kraftfull initial insats (helikoptrar i beredskap under säsong)
  • Effektiv efterbevakning (brandvakter med kunskap och resurser)
  • Systematisk samövning mellan skogsbruket och samhällets resurser av både ledning och operativa insatser

Råden överensstämmer väl med det fempunktsprogram som tagits fram av Skogsindustrierna, LRF Skogsägarna, Sveaskog och Prästlönetillgångarna inom Svenska Kyrkan.

Läs mer i rapporten Effekter på svenskt skogsbruk av sommaren 2018 i Kunskapsbanken.

Hör mer om skogsbrukets arbete mot skogsbrand i det senaste avsnittet av podden Skogssanningar.

2019-08-16 11:11Scania adderar en 540-hästare till 13-litersfamiljen
2019-08-14 12:11Skogforsk: Markradar hittar hällar och större block i marken
2019-08-11 11:11Hög punktlighet trots rekordmånga tåg första halvåret 2019
2019-08-10 11:11Fredrik Sjölander, ny säljchef på John Deere Forestry, Sverige
2019-08-09 11:11Sveaskog: Nya fastigheter till försäljning
2019-08-08 10:11Björn Ulvaeus talar på me Convention i Stockholm
2019-08-07 15:11Ny kvalitetsklassning för massaved från 1 augusti
2019-08-06 15:55SSAB förvärvar Abraservice
2019-08-05 15:11Logset hybridskördaren valdes till årest skogsmaskin
2019-08-04 11:11Tröskuppdateringar från John Deere

Gå till arkivet »