Skogforsk: Så kan skogsbränderna begränsas

2019-07-21 13:11

slackningsarbete-.jpg

Med tidig upptäckt, snabb första insats och effektiv efterbevakning finns förutsättningar att stoppa skogsbränder innan de hinner bli stora. Det är slutsatserna av lärdomarna från brandsommaren 2018.

– Vi behöver brandflyg för att tidigt kunna upptäcka om det börjar brinna någonstans. Vi behöver också ha helikoptrar i beredskap som snabbt och kraftfullt kan bekämpa branden, särskilt i otillgängliga områden. Dessutom måste vi se till att brandvakterna, som tar över ansvaret från räddningstjänsten, har rätt kunskaper och resurser, säger Rolf Björheden på Skogforsk.

Råden kommer från lärdomar efter brandsommaren 2018. Orsaken till att bränderna blev mer omfattande var ofta att de blossade upp igen, efter att en första bekämpning ansetts lyckad och avslutad.

– Den absoluta huvuddelen av arealen som brandhärjades berodde tyvärr på att den första släckningen inte genomförts fullt ut och att man saknat kunskap och utrustning vid efterbevakningen, säger Rolf Björheden.

När en brand tilltar efter att den ”nästan” släckts sker förlopp och spridning mycket snabbt. Inom kort blir branden så intensiv att den inte längre går att släcka. 

– Då handlar det istället om att försöka begränsa ett område där skogen tillåts brinna. Målsättningen är att vi inte ska hamna i den situationen. Samhälle och skogsnäring måste nu i samverkan säkerställa resurser för snabb brandbekämpning och säker efterbevakning. Dessutom måste förmågan till ledning, praktisk brandbekämpning och samverkan övas för att säkerställa ett effektivt arbete, säger Rolf Björheden.

Skogforsks råd för bättre brandberedskap:

  • Tidig upptäckt (bevakning med brandflyg under säsong)
  • Snabb, kraftfull initial insats (helikoptrar i beredskap under säsong)
  • Effektiv efterbevakning (brandvakter med kunskap och resurser)
  • Systematisk samövning mellan skogsbruket och samhällets resurser av både ledning och operativa insatser

Råden överensstämmer väl med det fempunktsprogram som tagits fram av Skogsindustrierna, LRF Skogsägarna, Sveaskog och Prästlönetillgångarna inom Svenska Kyrkan.

Läs mer i rapporten Effekter på svenskt skogsbruk av sommaren 2018 i Kunskapsbanken.

Hör mer om skogsbrukets arbete mot skogsbrand i det senaste avsnittet av podden Skogssanningar.

2019-10-19 11:11Sveaskog säljer stor skogsegendom i Norrtälje
2019-10-17 11:11Nordic Truckcenter ny återförsäljare för IVECO i Malmö
2019-10-16 11:11Upprop: Tillsammans för hållbara hastigheter!
2019-10-15 12:11Mathems nya Mercedes Sprinters först i landet med avgasfri kyla
2019-10-14 11:11Volvo Lastvagnar lanserar "Unlimited Edition" med fokus på förarens säkerhet och arbetsmiljö
2019-10-13 11:00Välj bland tallplantor från både Sverige och Finland
2019-10-11 12:11Hållbarhetsdagen 2019 - Scania Sverige i Västerås
2019-10-10 11:11Körsimulator ska utbilda lokförare i nya signalsystemet ERTMS
2019-10-09 11:1150 års studier av olyckor på vägarna för att förbättra trafiksäkerheten
2019-10-08 12:11Trafikverket beslutar om förutsättningarna för kommande basprognos

Gå till arkivet »