Ny kvalitetsklassning för massaved från 1 augusti

2019-08-07 15:11

illustration-nya-systemet.jpg

Den 1 augusti 2019 fick skogsbranschen en ny kvalitetsklassning för massaved. Med det nya bedömningssystemet Prima-Sekunda blir virkesmätningen enklare och snabbare.

Med det nya systemet blir kopplingen mellan kvalitetskraven på virket tydligare och industrins behov tydligare.

Hela travens kvalitet

Den nya kvalitetsklassningen innebär att virkesmätaren bedömer kvaliteten för varje virkestrave på lastbilen. Traven klassas då som prima eller sekunda, eller i undantagsfall som utskott, och skogsägare får betalt för hela virkesvolymen. Det betyder att det nuvarande systemet med begreppet vrak och vrakandel – där en del av massaveden kunde klassas som vrak om den inte höll rätt kvalitet – försvinner.

Prima-Sekunda innebär att traven kan klassas som prima även om den innehåller en viss andel kvalitetsfel. Om andelen kvalitetsfel i traven blir för hög kommer traven att klassas som sekunda. De kvalitetsfel som kommer att redovisas som sekunda är i dagens system huvudsakligen vrak och har inte ersatts ekonomiskt. Men med det nya systemet får du alltså betalt för virke som klassas som sekunda.

Travar som inte klarar kvalitetskraven för sekunda kommer att redovisas som utskott och betalas med ett utskottspris.​

Det finns ett antal kriterier som avgör hur traven ska klassas. Mer information finns på www.primasekunda.se​

2019-10-19 11:11Sveaskog säljer stor skogsegendom i Norrtälje
2019-10-17 11:11Nordic Truckcenter ny återförsäljare för IVECO i Malmö
2019-10-16 11:11Upprop: Tillsammans för hållbara hastigheter!
2019-10-15 12:11Mathems nya Mercedes Sprinters först i landet med avgasfri kyla
2019-10-14 11:11Volvo Lastvagnar lanserar "Unlimited Edition" med fokus på förarens säkerhet och arbetsmiljö
2019-10-13 11:00Välj bland tallplantor från både Sverige och Finland
2019-10-11 12:11Hållbarhetsdagen 2019 - Scania Sverige i Västerås
2019-10-10 11:11Körsimulator ska utbilda lokförare i nya signalsystemet ERTMS
2019-10-09 11:1150 års studier av olyckor på vägarna för att förbättra trafiksäkerheten
2019-10-08 12:11Trafikverket beslutar om förutsättningarna för kommande basprognos

Gå till arkivet »