Skogforsk: Markradar hittar hällar och större block i marken

2019-08-14 12:11

markradar2_1200x675.jpg

Det går att detektera stora stenblock och hällar i skogsmarken med radargram, visar en studie. Men ingen av de testade utrustningarna kunde urskilja stenar mindre än 40 mm.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 1016-2019.

Markens beskaffenhet är en viktig faktor vid val av skogsskötsel- och markberedningsmetoder. Med kunskap om blockkvot, stenförekomst, textur och bärighet blir det lättare att välja rätt metoder och inställningar på maskiner och aggregat, vilket i sin tur kan leda till bättre kvalitet i markberedningsarbetet. Problemet är att det idag inte finns några riktigt bra verktyg för att bedöma markens beskaffenhet.

I en förstudie har markradar prövats i syfte att mäta skogsmarks blockighet i vidare mening. Blockighet är ett mått på sten- och blockförekomst i markens ytskikt. Blockförekomsten har mätts med hjälp av jordsond och utifrån dessa mätningar har blockkvoten beräknats. Med markradarutrustningarna har sedan radargram samlats in över samma sträcka.

Studien visar att man i radargram säkert kan upptäcka större strukturer som hällar, större stenblock och skillnader i vatteninnehåll på skogsmark. Ingen av markradarutrustningarna kan urskilja mindre stenar än 40 mm vid de aktuella radarfrekvenserna.

Läs artikeln i sin helhet www.skogforsk.se

2019-10-19 11:11Sveaskog säljer stor skogsegendom i Norrtälje
2019-10-17 11:11Nordic Truckcenter ny återförsäljare för IVECO i Malmö
2019-10-16 11:11Upprop: Tillsammans för hållbara hastigheter!
2019-10-15 12:11Mathems nya Mercedes Sprinters först i landet med avgasfri kyla
2019-10-14 11:11Volvo Lastvagnar lanserar "Unlimited Edition" med fokus på förarens säkerhet och arbetsmiljö
2019-10-13 11:00Välj bland tallplantor från både Sverige och Finland
2019-10-11 12:11Hållbarhetsdagen 2019 - Scania Sverige i Västerås
2019-10-10 11:11Körsimulator ska utbilda lokförare i nya signalsystemet ERTMS
2019-10-09 11:1150 års studier av olyckor på vägarna för att förbättra trafiksäkerheten
2019-10-08 12:11Trafikverket beslutar om förutsättningarna för kommande basprognos

Gå till arkivet »