Skogforsk: Morgondagens skogliga planerare - en drönare?

2019-08-23 12:11

drone12.jpg

Skogforsk har tillsammans med samarbetspartners utvecklat en självflygande drönare som kan användas i den skogliga planeringen. Här är lärdomarna från de första testerna.

(Foto: Designhögskolan Umeå)

Skogforsk har i samarbete med FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) och Swescan utvecklat en drönare som flyger autonomt mellan träden för att kunna mäta skog mer detaljerat och effektivisera avverkningsplaneringen. Den skogliga planeraren kan fokusera på att planera för en effektiv och skonsam avverkning och att säkra hänsynstaganden samtidigt som drönaren mäter in skogen. Projekten finansierades av Vinnova och bygger på en idé som kom fram under ett studentarbete vid Designhögskolan i Umeå.

På drönaren går det att montera olika mobila sensorer, exempelvis små laserskanners, som kan mäta skogen för att ge än mer träffsäkra utbytesprognoser från skogen till industrin. Projektet visar ett koncept som kan fungera, men samtidigt kvarstår stora utmaningar rörande exempelvis flygtid och driftssäkerhet innan en effektiv tjänst kan lanseras.

Läs mer: www.skogforsk.se

2019-10-19 11:11Sveaskog säljer stor skogsegendom i Norrtälje
2019-10-17 11:11Nordic Truckcenter ny återförsäljare för IVECO i Malmö
2019-10-16 11:11Upprop: Tillsammans för hållbara hastigheter!
2019-10-15 12:11Mathems nya Mercedes Sprinters först i landet med avgasfri kyla
2019-10-14 11:11Volvo Lastvagnar lanserar "Unlimited Edition" med fokus på förarens säkerhet och arbetsmiljö
2019-10-13 11:00Välj bland tallplantor från både Sverige och Finland
2019-10-11 12:11Hållbarhetsdagen 2019 - Scania Sverige i Västerås
2019-10-10 11:11Körsimulator ska utbilda lokförare i nya signalsystemet ERTMS
2019-10-09 11:1150 års studier av olyckor på vägarna för att förbättra trafiksäkerheten
2019-10-08 12:11Trafikverket beslutar om förutsättningarna för kommande basprognos

Gå till arkivet »