Restprodukter från skogen används som råvara vid produktion av förnybara drivmedel

2019-09-16 12:11

pyrolys-1280.jpg

Under hösten påbörjas bygget av Pyrocells pyrolysanläggning vid Setras sågverk i Gävle som kommer omvandla restprodukter från skogen (bl.a. sågspån) till pyrolysolja. Pyrolysoljan raffineras därefter på Preems raffinaderi i Lysekil till förnybara drivmedel. 

Pyrolysanläggningen beräknas vara klar 2021 och kommer när den tas i bruk producera cirka 25 000 ton pyrolsolja per år.

Pyrocell ägs gemensamt av Setra och Preem och spelar en viktig roll i produktionen av förnybara drivmedel. Setra ägs till 50% av Sveaskog. 

Sveaskog har som vision att visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk.

Läs mer:

2019-10-19 11:11Sveaskog säljer stor skogsegendom i Norrtälje
2019-10-17 11:11Nordic Truckcenter ny återförsäljare för IVECO i Malmö
2019-10-16 11:11Upprop: Tillsammans för hållbara hastigheter!
2019-10-15 12:11Mathems nya Mercedes Sprinters först i landet med avgasfri kyla
2019-10-14 11:11Volvo Lastvagnar lanserar "Unlimited Edition" med fokus på förarens säkerhet och arbetsmiljö
2019-10-13 11:00Välj bland tallplantor från både Sverige och Finland
2019-10-11 12:11Hållbarhetsdagen 2019 - Scania Sverige i Västerås
2019-10-10 11:11Körsimulator ska utbilda lokförare i nya signalsystemet ERTMS
2019-10-09 11:1150 års studier av olyckor på vägarna för att förbättra trafiksäkerheten
2019-10-08 12:11Trafikverket beslutar om förutsättningarna för kommande basprognos

Gå till arkivet »