Skogforsk: Bättre täckning av skogsbränsle ökar lönsamheten

2019-09-29 12:11

peitto.jpg

Fukthalten i biobränsle är avgörande för lönsamheten, och vältor täcks med papp för att hållas torra. Nu visar studier att fukthalten kan minskas ytterligare om groten läggs på ett lager av papp.

Det här är en sammanfattning av en vetenskaplig artikel publicerad i Renewable Energy.

(bild: Tre av vältorna i försöket i Remningstorp. Från vänster behandling ”täckning”, ”ingen täckning+papp under vältan” och ”ingen täckning”. Foto: Henrik von Hofsten, Skogforsk)

Resultaten stärker bilden av att täckning av grotvältor är en bra försäkring mot återfuktning på grund av regn. De visar också tydligt att effekten förstärks om vältan läggs på ett lager papp som hindrar fukt från marken att klättra upp i vältan. Studien genomfördes på tre lokaler i en nederbördsgradient, från torrare områden till mer nederbördsrika. Papp både över och under vältan var en lönsam åtgärd på alla tre försökslokalerna.

Fukthalten blev också mer homogen i vältorna med papp både över och under, vilket ökar kvaliteten på bränslet ytterligare.

2019-10-19 11:11Sveaskog säljer stor skogsegendom i Norrtälje
2019-10-17 11:11Nordic Truckcenter ny återförsäljare för IVECO i Malmö
2019-10-16 11:11Upprop: Tillsammans för hållbara hastigheter!
2019-10-15 12:11Mathems nya Mercedes Sprinters först i landet med avgasfri kyla
2019-10-14 11:11Volvo Lastvagnar lanserar "Unlimited Edition" med fokus på förarens säkerhet och arbetsmiljö
2019-10-13 11:00Välj bland tallplantor från både Sverige och Finland
2019-10-11 12:11Hållbarhetsdagen 2019 - Scania Sverige i Västerås
2019-10-10 11:11Körsimulator ska utbilda lokförare i nya signalsystemet ERTMS
2019-10-09 11:1150 års studier av olyckor på vägarna för att förbättra trafiksäkerheten
2019-10-08 12:11Trafikverket beslutar om förutsättningarna för kommande basprognos

Gå till arkivet »