Skogforsk: Planteringssystem jämfördes i simuleringsprojekt

2019-10-03 12:11

silva-super-nova_1200x675.jpg

Silva Nova är det enda helmekaniserade system som seriöst har kunnat utmana manuell plantering ur ett ekonomiskt perspektiv. Men har systemet potential eller borde utvecklingen ta en annan väg?

I ett simuleringsprojekt har Skogforsk och SLU försökt ta reda på om det finns någon potential i det maskinella planteringssystemet Silva Nova, som hade sin storhetstid under 1980- och 90-talet. Det har gjorts genom en jämförande analys av fyra system:  

  1. Maskinell markberedning med 3-radig harv + manuell plantering
  2. Helmekaniserad plantering med högläggande kranspetsmonterade aggregat Bracke P11.
  3. Helmekaniserad plantering med Silva Nova 2.0.
  4. Helmekaniserad plantering med förarlös Silva Super Nova.

System 1 och 2 existerar i verkligheten, medan båda Silva Nova-systemen är helt konceptuella.

Konceptet har utvecklingspotential

Simuleringsresultatet bekräftade i stort sett befintlig kunskap; maskinell harvning kan mycket effektivt skapa ett stort antal planteringspunkter, vilket gjorde System 1 till det billigaste alternativet. System 2, planteringsmaskin med kranspetsmonterat aggregat (Bracke p11), var det dyraste alternativet. Silva Nova 2.0 (System 3) var dyrare än System 1, men billigare än System 2. Föryngringskostnaden med förarlös Silva Super Nova (System 4) var ungefär på samma nivå som System 1.

Simuleringarna visade att Silva Nova-systemen kan ha utvecklingspotential. Men likaså visade de att Silva Nova-systemen har en tendens att lämna ganska stora luckor utan plantor.

2019-10-19 11:11Sveaskog säljer stor skogsegendom i Norrtälje
2019-10-17 11:11Nordic Truckcenter ny återförsäljare för IVECO i Malmö
2019-10-16 11:11Upprop: Tillsammans för hållbara hastigheter!
2019-10-15 12:11Mathems nya Mercedes Sprinters först i landet med avgasfri kyla
2019-10-14 11:11Volvo Lastvagnar lanserar "Unlimited Edition" med fokus på förarens säkerhet och arbetsmiljö
2019-10-13 11:00Välj bland tallplantor från både Sverige och Finland
2019-10-11 12:11Hållbarhetsdagen 2019 - Scania Sverige i Västerås
2019-10-10 11:11Körsimulator ska utbilda lokförare i nya signalsystemet ERTMS
2019-10-09 11:1150 års studier av olyckor på vägarna för att förbättra trafiksäkerheten
2019-10-08 12:11Trafikverket beslutar om förutsättningarna för kommande basprognos

Gå till arkivet »