50 års studier av olyckor på vägarna för att förbättra trafiksäkerheten

2019-10-09 11:11

cras1.jpg

I år är det 50 år sedan Volvo Lastvagnars Accident Research Team systematiskt började samla in och analysera djupgående information kring verkliga trafikolyckor. Den kunskap som erhållits är oerhört värdefull när det gäller utvecklingen av säkerhetssystem och framtida fordonskonstruktioner, med målet att göra lastbilar och transporter säkrare.

Accident Research Teams (ART) arbete syftar till att förbättra Volvo Lastvagnars aktiva och passiva säkerhetssystem. Forskning kring passiv säkerhet handlar om att minimera konsekvenserna av en olycka, medan aktiv säkerhet syftar till att undvika eller förmildra olyckor. Att förstå hur trafikolyckor uppkommer, genom att i detalj studera verkliga olycksscenarior, är avgörande för att rädda människoliv.

– Varje år dödas 1,35 miljoner människor i trafikolyckor världen över. Det här är något vi ser väldigt allvarligt på, förklarar Anna Wrige Bergling, säkerhetsdirektör på Volvo Lastvagnar. – ART:s arbete ger oss värdefulla insikter som i slutändan kommer att bidra till att ge lastbilsförare en säkrare arbetsmiljö och förbättra trafiksäkerheten för alla medtrafikanter. Det här arbetet stödjer vår säkerhetsvision att ingen Volvolastbil ska vara inblandad i en trafikolycka.  

Verkliga olyckor som komplement till planerade krocktester

– Säkerhet har varit ett av Volvos kärnvärden sedan företaget grundades. ART skapades 1969 för att utreda trafikolyckor i verkligheten. Målet var, och är, att öka trafiksäkerheten genom att använda informationen för att förbättra framtida fordonsutveckling, säger Anna Theander, gruppledare på Volvos ART.

I dag utgörs ART av ett tvärfunktionellt nätverk av trafiksäkerhetsexperter, som studerar fakta och delar unika insikter kring orsakerna till trafikolyckor. Dessa insikter kompletterar den kunskap som erhålls genom krocktester utförda i Volvo Lastvagnars laboratorium. Utöver det analyseras även nationell och regional trafiksäkerhetsstatistik för att nå en ännu djupare förståelse.  

– De insikter som ART kommer fram till utgör värdefull vägledning för våra produktutvecklare. Våra säkerhetsexperters förståelse av komplexa olycksscenarior ger Volvo Lastvagnars utvecklingsteam möjlighet att utveckla säkerhetslösningar som överstiger och överträffar det man initialt trodde krävdes, berättar Anna Wrige Bergling.

Lära av historien för att förbättra framtiden

– I femtio års tid har ART skaffat djup kompetens genom att studera vad som skett på olycksplatser och försett Volvos produktutvecklare med avgörande information, förklarar Anna Theander. – De insikter som ART förvärvat kommer även i framtiden att fortsätta bidra till Volvo Lastvagnars proaktiva trafiksäkerhetsarbete, såväl för förardrivna som autonoma fordon.

2019-10-19 11:11Sveaskog säljer stor skogsegendom i Norrtälje
2019-10-17 11:11Nordic Truckcenter ny återförsäljare för IVECO i Malmö
2019-10-16 11:11Upprop: Tillsammans för hållbara hastigheter!
2019-10-15 12:11Mathems nya Mercedes Sprinters först i landet med avgasfri kyla
2019-10-14 11:11Volvo Lastvagnar lanserar "Unlimited Edition" med fokus på förarens säkerhet och arbetsmiljö
2019-10-13 11:00Välj bland tallplantor från både Sverige och Finland
2019-10-11 12:11Hållbarhetsdagen 2019 - Scania Sverige i Västerås
2019-10-10 11:11Körsimulator ska utbilda lokförare i nya signalsystemet ERTMS
2019-10-09 11:1150 års studier av olyckor på vägarna för att förbättra trafiksäkerheten
2019-10-08 12:11Trafikverket beslutar om förutsättningarna för kommande basprognos

Gå till arkivet »