Problem öppnade dörren till "ny" marknad

2019-12-25 11:00

lautaa1.jpg

Granbarkborrens härjningar har tvingat fram nya kreativa lösningar inom Holmen. I affärsområdet Trävarors fall har det räckt ända till USA dit exporten nu ökar. Häromdagen gick den första stora båtlasten med gran från Norrköpings hamn. 

Skadorna på gran i Sverige, och än mer i Europa, har skapat ökat utbud av timmer och sågade varor, vilket gjort att priserna fallit kraftigt under året. För att rädda det som räddas kunde av granbarkborre-skadad ved i södra Sverige beslutade Johan Padel, affärsområdeschef för Trävaror och Sören Petersson, affärsområdeschef Skog, att såga mer gran, och endast gran, på Bravikens sågverk.

– Jag såg möjligheten eftersom det finns ett behov av gran i USA som är världens största trävarumarknad. Vi agerade därför snabbt och stoppade produktionen av tall i början av september för att istället ta in ”amerikansk” gran som faktiskt måste betraktas som ett tredje trädslag/sortiment, berättar Johan. 

Regelverket i USA är nämligen annorlunda jämfört med Europa. Kvalitetsmässigt kan virke som till viss del är angripet av granbarkborre ändå räknas som en premiumprodukt. Dessutom ska trävarorna sågas i andra längder och dimensioner, baserade på det anglosaxiska måttsystemet med tum och fot. 

Stor omställning för sågverket

Att ställa om ett stort sågverk efter nya förutsättningar är inget som låter sig göras i en handvändning, och i princip alla medarbetare har berörts för att kunna producera det nya sortimentet. 

– Omställningen har ställt stora krav, men jag tycker att det har gått jättebra. Entusiasmen och delaktigheten har varit massiv från alla inblandade, säger Ove Sjögren, platschef.

10 000 kubikmeter virke på väg till USA

Även logistiken har påverkats kraftigt. Under hösten har mindre leveranser skeppats över Atlanten, men nu har alltså den första fullastade båten lämnat Norrköpings hamn med destination Cape Canaveral i Florida. Resan tar två veckor och båten innehåller 10 00kubikmeter virke från Braviken och Linghem, vilket motsvarar 180 långtradare. 

 Jag är positivt förväntansfull på marknadens respons, även om det samtidigt känns lite pirrigt, säger Johan och tillägger att det omställningsarbete som skett snabbt och flexibelt visar Holmens styrka – vi är ett smart och sammansvetsat skogsbolag!

www.holmen.com

2020-02-17 14:33Toppmöte om global trafiksäkerhet i Stockholm
2020-02-16 17:11Zetterbergs: "Livslängden på våra dumpers har ökat med 40 procent"
2020-02-15 15:11Holmen ger skogsägare koll på granbarkborren
2020-02-14 12:11Svag utveckling i Europa 2019 satte tydliga spår i skogsindustrin
2020-02-13 14:22Besked från Mercedes-Benz - sopbilsfavoriten blir eldriven
2020-02-12 12:55Skogforsk: Långliggande försök om körskador dokumenterade i rapport
2020-02-11 12:00Framtidens energi lagras på kartong
2020-02-10 11:00Bygg säkert med Woodsafes långtidsbeständiga brandskydd
2020-02-09 15:55Kihlströms Transport och Lastbilscenter utsedd till årets IVECO-återförsäljare för tredje gången
2020-02-08 13:11Skogsindustriernas vd Carina Håkansson lämnar sin post efter sju år

Gå till arkivet »