Skogforsk: Markberedning ger hög tillväxt - länge!

2020-01-07 11:00

markberedning_harv-foto-sverker-johansson-2.jpg

Markberedning ger mycket positiva tillväxteffekter i minst 30 år efter planteringen. Nya resultat från SLU och Skogforsk indikerar en ökad volymproduktion i storleksordningen 20 till 55 procent.

(Foto: Sverker Johansson/BITZER)

Resultaten visar att en investering i markberedning kan ge långsiktigt ökad volymproduktion och inte bara ge en bättre överlevnad och tidig tillväxt.

De långsiktiga effekterna av markberedning har diskuterats flitigt och det finns teorier att intensiv markberedning på sikt kan sänka tillväxten på grund av ökat näringsläckage. Men i en forskningsstudie från SLU och Skogforsk hittades inga negativa effekter efter 30 år. Istället ökade volymproduktionen med mellan 20 – 55 procent i jämförelse med omarkberedda föryngringar.

Tillväxten ökade mer vid en intensivare markberedning. Och tillväxtökningen verkar dessutom tillta med åren. De enskilda träden har helt enkelt växt bättre i 30 år – det var alltså inte endast en effekt av bättre överlevnad och fler stammar per hektar.

Däremot vet forskarna ännu inte vad som händer efter 30 år. Är det en uthållig tillväxteffekt eller får vi näringsbrist i denna eller i kommande trädgenerationer? I södra Sverige varar effekten av markberedningen i minst halva omloppstiden, och omloppstiderna fortsätter att sjunka i Sverige.

Men med allt kortare omloppstider så återkommer vi också med markberedningen oftare. Hur uthålligt är det? Det behövs mera forskning för att kunna säga något om hur den här effekten egentligen uppstår och vad den betyder i det långa loppet. Men det är tydligt att träden tillgodogör sig mera kväve och binder mer kol.

www.skogforsk.se

2020-02-17 14:33Toppmöte om global trafiksäkerhet i Stockholm
2020-02-16 17:11Zetterbergs: "Livslängden på våra dumpers har ökat med 40 procent"
2020-02-15 15:11Holmen ger skogsägare koll på granbarkborren
2020-02-14 12:11Svag utveckling i Europa 2019 satte tydliga spår i skogsindustrin
2020-02-13 14:22Besked från Mercedes-Benz - sopbilsfavoriten blir eldriven
2020-02-12 12:55Skogforsk: Långliggande försök om körskador dokumenterade i rapport
2020-02-11 12:00Framtidens energi lagras på kartong
2020-02-10 11:00Bygg säkert med Woodsafes långtidsbeständiga brandskydd
2020-02-09 15:55Kihlströms Transport och Lastbilscenter utsedd till årets IVECO-återförsäljare för tredje gången
2020-02-08 13:11Skogsindustriernas vd Carina Håkansson lämnar sin post efter sju år

Gå till arkivet »