En av Sveriges viktigaste järnvägar för gods byggs ut

2020-01-27 11:00

hamnbanan-1.jpg

Att frakta gods på järnväg är klimatsmart och hållbart. Därför bygger vi nu ut Hamnbanan i Göteborg med dubbelspår, så att mer gods kan lyftas från väg till järnväg. I dag byggstartar vi den tredje planerade etappen mellan Eriksberg och Pölsebo. 

Mycket av det långväga exportgodset består av svenska basindustrivaror som stål, papper och trä. Detta fraktas ofta från Sveriges inland och ostkusten till Göteborgs hamn för vidare transport sjövägen. Behovet av järnvägstransporter till och från hamnen fortsätter att öka.

– År 2024 är utbyggnaden av Hamnbanan klar. Då har kapaciteten ökat väsentligt och ännu mer gods kan lyftas från vägarna till miljösmarta och hållbara transporter på räls – ett godståg kan ersätta minst 30 långtradare, säger Björn Ållenberg, projektledare för Hamnbanan.

Två av tre etapper i projektet är avslutade, nu återstår etappen mellan Eriksberg och Pölsebo. Det är en knappt två kilometer lång sträcka där nya dubbelspår byggs, varav 1,1 km läggs i tunnel. Projektet har hög samhällsnytta. Förutom att mer gods kan lyftas från väg till järnväg blir transporterna säkrare och närmiljön lite tystare då de nya spåren byggs i en tunnel. Det blir även lättare att ta sig fram i området och mark frigörs så att Göteborgs stad kan fortsätta växa med fler bostäder.  

Fakta: Hamnbanan

Hamnbanan är en nio kilometer lång järnväg för gods till och från Göteborgs hamn. Järnvägen är en pulsåder för landets export och import.

Cirka 65 procent av Sveriges containertransporter går via Göteborgs hamn.

Utbyggnaden av Hamnbanan görs för att öka kapaciteten för godstransporter på järnväg. Banan blir samtidigt mindre känslig för trafikstörningar.

Projekt Hamnbanan består av tre etapper. Den tredje och sista återstående etappen Eriksberg - Pölsebo är nästan två kilometer lång, varav 1,1 kilometer förläggs i tunnel. Entreprenadkontraktet som har tecknats med Skanska uppgår till nästan 1,3 miljarder kronor. Projektet är medfinansierat av EU. Den totala kostnaden för de tre etapperna beräknas till cirka 2,1 miljarder.

2020-04-05 11:00Scania and Karolinska work together
2020-04-04 10:11Daniel Johansson ny säljare av Komatsu skogsmaskiner
2020-04-03 09:33Nordisk Återvinning utökar flottan med gröna tungviktare från IVECO
2020-04-02 12:22Stora arbeten på järnvägen under påskhelgen
2020-04-01 13:44Patrik Lundin ny CEO för Nordic Truckcenter Sverige
2020-03-30 13:44Skogforsk: Skogsbrukets vägtransporter 2018
2020-03-29 12:11Mercedes-Benz Actros får luftfjädrad 9-tons framaxel
2020-03-28 09:00Komatsu Forest stänger tillfälligt ner sin produktion till följd av Covid-19
2020-03-27 11:00Hydroscand investerar i rörbockningsverksamheten i Hudiksvall
2020-03-26 12:33Skogforsk: Siktning av GROT-flis

Gå till arkivet »