Skogforsk: Så stor är hybridaspens produktionspotential

2020-01-30 15:11

hybridasp-ingelstad_1200x675.jpg

Hybridaspen kan nå en medelproduktion på över 20 m3sk per hektar och år. Volymens medeltillväxt kulminerar vid 25–30 års ålder. Det visar en studie av några av de äldsta, ännu aktiva, försöksytorna.

(Ett 23-årigt försök med hybridasp i Ingelstad, Småland. Foto: Nils Fahlvik/Skogforsk)

Detta är en sammanfattning av en artikel publicerad i Journal of Forestry Research

Hybridaspen är en korsning mellan europeisk och amerikansk asp med ett virke som lämpar sig för produktion av både biomassa och rundvirke. Förädlingsprogram för hybridasp har pågått periodvis sedan 1930-talet och idag finns plantmaterial tillgängliga för praktisk odling. Hittills har hybridaspen odlats i mindre skala, men erfarenheter tyder på att trädslaget kan uppnå en hög produktion under en kort omloppstid.

Uppföljning av försöksytor

För att kunna dra mer noggranna slutsatser om hybridaspens produktionspotential och beståndsutveckling gjordes en uppföljning av några av de äldsta, ännu aktiva, försöksytorna med hybridasp. I studien ingick fem försök på före detta jordbruksmark i södra Sverige som har följts genom regelbundna mätningar till en ålder av 23–30 år. Även gallringens effekter på beståndsutvecklingen undersöktes.

Så såg volymtillväxten ut 

Resultaten visade att volymens medeltillväxt kulminerade eller var nära kulminera vid en ålder på 25–30 år, vilket var något senare än vad tidigare prognoser förutspått. Medeltillväxten var då 20–22 m3sk per hektar och år. Då den senaste inventeringen utfördes 2018 hade de äldsta bestånden uppnått en medeldiameter på 27–30 cm och en övre höjd på 30–35 m. Intensivare gallringsprogram resulterade i grövre medeldiameter, men effekten på de grövsta träden var måttlig.

Tidig och hård gallring

Gallringsstudien, som bygger på ett begränsat material, antyder att en till två tidiga och relativt hårda gallringar kan främja dimensionsutvecklingen utan att äventyra den totala volymproduktionen jämfört med svagare gallring.

2020-04-05 11:00Scania and Karolinska work together
2020-04-04 10:11Daniel Johansson ny säljare av Komatsu skogsmaskiner
2020-04-03 09:33Nordisk Återvinning utökar flottan med gröna tungviktare från IVECO
2020-04-02 12:22Stora arbeten på järnvägen under påskhelgen
2020-04-01 13:44Patrik Lundin ny CEO för Nordic Truckcenter Sverige
2020-03-30 13:44Skogforsk: Skogsbrukets vägtransporter 2018
2020-03-29 12:11Mercedes-Benz Actros får luftfjädrad 9-tons framaxel
2020-03-28 09:00Komatsu Forest stänger tillfälligt ner sin produktion till följd av Covid-19
2020-03-27 11:00Hydroscand investerar i rörbockningsverksamheten i Hudiksvall
2020-03-26 12:33Skogforsk: Siktning av GROT-flis

Gå till arkivet »