Skogforsk: Så stor är hybridaspens produktionspotential

2020-01-30 15:11

hybridasp-ingelstad_1200x675.jpg

Hybridaspen kan nå en medelproduktion på över 20 m3sk per hektar och år. Volymens medeltillväxt kulminerar vid 25–30 års ålder. Det visar en studie av några av de äldsta, ännu aktiva, försöksytorna.

(Ett 23-årigt försök med hybridasp i Ingelstad, Småland. Foto: Nils Fahlvik/Skogforsk)

Detta är en sammanfattning av en artikel publicerad i Journal of Forestry Research

Hybridaspen är en korsning mellan europeisk och amerikansk asp med ett virke som lämpar sig för produktion av både biomassa och rundvirke. Förädlingsprogram för hybridasp har pågått periodvis sedan 1930-talet och idag finns plantmaterial tillgängliga för praktisk odling. Hittills har hybridaspen odlats i mindre skala, men erfarenheter tyder på att trädslaget kan uppnå en hög produktion under en kort omloppstid.

Uppföljning av försöksytor

För att kunna dra mer noggranna slutsatser om hybridaspens produktionspotential och beståndsutveckling gjordes en uppföljning av några av de äldsta, ännu aktiva, försöksytorna med hybridasp. I studien ingick fem försök på före detta jordbruksmark i södra Sverige som har följts genom regelbundna mätningar till en ålder av 23–30 år. Även gallringens effekter på beståndsutvecklingen undersöktes.

Så såg volymtillväxten ut 

Resultaten visade att volymens medeltillväxt kulminerade eller var nära kulminera vid en ålder på 25–30 år, vilket var något senare än vad tidigare prognoser förutspått. Medeltillväxten var då 20–22 m3sk per hektar och år. Då den senaste inventeringen utfördes 2018 hade de äldsta bestånden uppnått en medeldiameter på 27–30 cm och en övre höjd på 30–35 m. Intensivare gallringsprogram resulterade i grövre medeldiameter, men effekten på de grövsta träden var måttlig.

Tidig och hård gallring

Gallringsstudien, som bygger på ett begränsat material, antyder att en till två tidiga och relativt hårda gallringar kan främja dimensionsutvecklingen utan att äventyra den totala volymproduktionen jämfört med svagare gallring.

2020-02-17 14:33Toppmöte om global trafiksäkerhet i Stockholm
2020-02-16 17:11Zetterbergs: "Livslängden på våra dumpers har ökat med 40 procent"
2020-02-15 15:11Holmen ger skogsägare koll på granbarkborren
2020-02-14 12:11Svag utveckling i Europa 2019 satte tydliga spår i skogsindustrin
2020-02-13 14:22Besked från Mercedes-Benz - sopbilsfavoriten blir eldriven
2020-02-12 12:55Skogforsk: Långliggande försök om körskador dokumenterade i rapport
2020-02-11 12:00Framtidens energi lagras på kartong
2020-02-10 11:00Bygg säkert med Woodsafes långtidsbeständiga brandskydd
2020-02-09 15:55Kihlströms Transport och Lastbilscenter utsedd till årets IVECO-återförsäljare för tredje gången
2020-02-08 13:11Skogsindustriernas vd Carina Håkansson lämnar sin post efter sju år

Gå till arkivet »