Skogforsk: Noggrann lastning kan sänka 74-tonfordonens transportkostnad vid långa avstånd

2020-03-10 11:00

sodrasvirkesbil_1200x675.jpg

Det kan vara värt att lägga mer tid på att lasta ett 74-tons ekipage. Vid transportavstånd över 80 km kan en noggrann lastning nämligen leda till sänkt transportkostnad, visar ett examensarbete.

Transporter av träråvara och skogsindustriprodukter med lastbil och järnväg står för ca 22 procent av det totala transportarbetet inom Sverige. High Capacity Transports, HCT, har idag fått ökat intresse då dessa innovativa fordon tagits fram i syfte att minska miljöpåverkan och reducera transportkostnader.

Två lastningstekniker jämfördes

I ett examensarbete vid SLU, som gjorts i samarbete med Skogforsk, undersöktes om det finns en skillnad i tidsåtgång och lastvikt mellan två olika lastningstekniker: vanlig och noggrann lastning. Ett delsyfte var att göra en kostnadsanalys för att visa potentialen till transportkostnadsreducering av de två lastningsteknikerna. Den typ av HCT-fordon som används i studien är en så kallad ST-kranbil. ST är en förkortning av ”Större Travar”. Fordonet är utvecklat för rundvirkestransporter och har en bruttovikt på 74 ton, vilket är ca 18 procent mer än för en konventionell 64-tons lastbil.

Tidstudie i fält

Datainsamlingen genomfördes som en tidsstudie i fält på lastningsarbetet vid avlägg i skogen. Ett fordonsekipage med två olika förare studerades vid lastning av massavedssortiment. Därefter analyserades datamaterialet utifrån t-tester och regressionsanalyser, för att förtydliga skillnader i tid och lastvikt mellan de olika lastningsteknikerna. Sist genomfördes kostnadsberäkningar i analysverktyget SkogforskFLIS4.0, för att beräkna transportkostnadsreduceringen.

Så blev resultatet

Analyserna visade inte på någon signifikant skillnad i lastvikt mellan noggrann och vanlig lastningsteknik. Däremot fanns en tydlig skillnad i lastningstid mellan teknikerna där noggrann lastningsteknik i snitt tog 31 procent längre tid per lastat ton rundvirke. Kostnadsanalysen visade dock att noggrann lastningsteknik potentiellt kan ge lägre transportkostnad vid transportavstånd över ca 80 km, förutsatt att medellastvikten ökar med minst 2,6 ton. 

Läs hela examensarbetet HÄR.

2021-01-19 11:00Spännande 2021 för Mercedes-Benz lastbilar i Sverige
2021-01-18 11:11Skogforsk: Metoder för att hitta felaktigheter i skogliga databaser
2021-01-15 11:00Nya tillval för John Deere skotarkranar
2021-01-13 11:00Nordisk Återvinning sätter Volvo FE Electric sopbil i trafik
2021-01-12 12:00Eco Log förstärkt teknisk support i Finland
2021-01-12 10:00Kör bara om du måste
2021-01-08 11:11HCT-fordon för rundvirkesvirkestransporter - är det en lönsam investering?
2021-01-07 12:11Färre omkomna i trafiken gör att målet för 2020 nås
2021-01-04 11:22Skogsindustrin ökar exporten till USA
2021-01-03Uppgradera ditt aggregat

Gå till arkivet »