Skogforsk: Siktning av GROT-flis

2020-03-26 12:33

sikting-av-grotflis-webb.jpg

Att sikta bort finfraktionerna i flisen innan lagring kan minska både energiförluster och risk för självantändning. I en pilotstudie utvärderas utrustning samt kostnad för sållningen.

På flera ställen i försörjningskedjorna för skogsbränsle uppstår ett behov av att lagra material. Lagringen är nödvändig beroende på den stora variationen i efterfrågan på bränsle från värmeverken, samt på sändande och mottagande terminaler då materialet ska transporteras med tåg eller fartyg.

Lagring av osönderdelat material medför både för- och nackdelar, oavsett om det lagras på hygget eller vid avlägg; bränslet torkar vilket gör att både energivärdet och det ekonomiska värdet ökar, samtidigt sker det förluster av material. Dessa materialförluster är huvudsakligen positiva då de till stor del beror på att barr och fina kvistar lossnar och näringen blir kvar på hygget. Dessa delar är också rika på kväve och oorganiskt material som blir aska vid förbränningen, vilket gör att de är en källa till problem på värmeverken om de kommer med i värmepannan.

För att förbättra transportekonomin sönderdelas grot och träddelar vid avlägg. Detta ökar den exponerade ytan vilket i sin tur gör att nedbrytningstakten ökar, vilket är negativt om bränslet skall lagras på terminal i ett senare skede. Den ökade nedbrytningen innebär både ökade substansförluster och en risk för självantändning. Tidigare studier har visat att såväl energiförlusterna och temperaturen i flisstackarna kan sänkas om man täcker flisen med en semipermeabel duk eller om man minskar andelen finfraktion i den flis som ska lagras. Det senare kräver att den flis som ska lagras siktas.

I dagsläget saknas bra beskrivningar för vilken utrustning som bör användas för siktningen, samt vilken prestation och kostnad man kan förvänta sig vid siktning med olika typer av utrustning. Skogforsk har därför i en pilotstudie studerat siktning av grotflis med en stjärnsikt.

Läs mer!

2020-06-05 12:11Viveka Beckeman ny vd för Skogsindustrierna
2020-06-04 12:44Iggesunds sågverk provar eltruckar
2020-06-03 12:11Nya krav på ITS vid vägarbeten ska höja säkerheten
2020-06-02 12:3328 nya Volvo hjullastare redo for tjänstgöring i svenska försvaret
2020-06-01 12:11Svensk säljstart för Mercedes-Benz 8-sitsiga elbil
2020-05-31 12:33IVECO presenterar de nya racinglastbilarna IVECO S-WAY R
2020-05-30 14:00Avfallsåtervinningsföretaget Renewi beställer 200 lastbilar till från DAF
2020-05-29 11:00Skogsmaskiner för ett hållbart skogsbruk
2020-05-28 11:00Beskogning av åkermark med olika trädslag - hur påverkar det kolinlagringen?
2020-05-27 12:00Mercedes-Benz bästa generalagent för lastbilar i Sverige - för tredje året i rad

Gå till arkivet »