Allt fler vägar godkänns för 74-tonsbilar

2020-04-10 10:00

ett-kort_b.jpg

I december 2019 hade Trafikverket godkänt drygt 20 procent av de allmänna vägarna för lastfordon med max 74 tons bruttovikt. Vägarna kallas BK4 (bärighetsklass 4).

Därmed har omklassningen av allmänna vägar från BK1 (bärighetsklass 1, max 64 ton) till BK4 (bärighetsklass 4, max 74 ton) tagit fart efter att inledningsvis stått och stampat, visar en färsk analys av Skogforsk. Med allmänna vägar avses kommunala och statliga vägar. 

Fram till 2029 räknar Trafikverket med att 70-80 procent av de viktigaste statliga vägarna är klassade som BK4 eller BK4s. BK4s innebär BK4 med särskilda krav på lastfordonens hjulmontage. Målsättningen är att i framtiden upplåta hela BK1-vägnätet för BK4.

Kommunala och enskilda vägar

Av det kommunala vägnätet för tung trafik behöver skogsbruket utnyttja cirka 1,75 procent för att kunna transportera råvaran den sista vägsträckan fram till skogsindustrier och virkesterminaler.

Vid utgången av 2019 var endast 0,33 procent av det kommunala vägnätet för tung trafik BK4-klassat, vilket motsvarar knappt en femtedel (19 procent) av behovet. Men även här går utvecklingen nu framåt i relativt rask takt.

För det enskilda vägnätet är privata aktörer ansvariga. På grund av detta finns inga uppgifter i vägdatabaserna om vilka enskilda vägar som är upplåtna för tung trafik. Därmed finns heller inte möjlighet att analysera omfattningen.

Snabbare i Finland

I Finland genomfördes bruttoviktsökningen från 64 ton till 74 ton på hela vägnätet redan 2013. Den jämförelsevist utdragna processen i Sverige är kostsam, både i form av onödig miljöbelastning och nedsatt konkurrenskraft, konstaterar Skogforsk i analysen.

Läs mer: www.skogforsk.se

2021-01-15 11:00Nya tillval för John Deere skotarkranar
2021-01-13 11:00Nordisk Återvinning sätter Volvo FE Electric sopbil i trafik
2021-01-12 12:00Eco Log förstärkt teknisk support i Finland
2021-01-12 10:00Kör bara om du måste
2021-01-08 11:11HCT-fordon för rundvirkesvirkestransporter - är det en lönsam investering?
2021-01-07 12:11Färre omkomna i trafiken gör att målet för 2020 nås
2021-01-04 11:22Skogsindustrin ökar exporten till USA
2021-01-03Uppgradera ditt aggregat
2021-01-02 14:44H2Accelerate - nytt samarbete för utsläppsfria vätelastbilstransporter i massmarknadsskala
2020-12-30 12:331 300 DAF XF 480 Super Space Cab till Primafrio Group

Gå till arkivet »