Industristrategin blir viktig för EU:s ekonomiska återhämtning

2020-04-28 13:33

industri.jpg

EU:s nya industristrategi, som publicerade i mars, kan komma att påverka skogsnäringen på flera sätt. En av avsikterna med strategin är att ytterligare stärka den inre marknaden.

 – Industristrategin betonar vikten av en väl fungerande inre marknad. Där är bra för svensk skogsindustri som levererar 65 % av våra produkter inom EU. Samtidigt är den diskussion som förts i Europa, ledd framförallt av Tyskland och Frankrike, om att luckra upp EU:s konkurrenslagstiftningen och till exempel göra det lättare för medlemsstater att ge statsstöd oroande. En uppluckring är inte rätt väg att gå för att bygga en stark europeisk industri, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

Strategin är skriven innan coronapandemins utbrott. Därför har den ingen koppling till hur industrin bäst kan bidra till EU:s ekonomiska återhämtning. Däremot betonar den industrins roll i att bygga ett starkt Europa. Dock saknas det tydliga skrivningar om skogsindustrins specifika roll i detta, inte minst för den omställning som krävs för att nå klimatmålen och för ett hållbart nyttjande av resurser.

– Vi saknar kopplingen till den strategi för bioekonomi som EU-kommissionen la fram 2018, särskilt som bioekonomin också förs fram som en viktig byggsten i EU:s strategi "Clean energy for all Europeans". Vi saknar även aspekten att industrin har en viktig roll i att ställa om samhällets materialanvändning till material med låga eller inga fossila utsläpp, säger Carina Håkansson.

2021-01-15 11:00Nya tillval för John Deere skotarkranar
2021-01-13 11:00Nordisk Återvinning sätter Volvo FE Electric sopbil i trafik
2021-01-12 12:00Eco Log förstärkt teknisk support i Finland
2021-01-12 10:00Kör bara om du måste
2021-01-08 11:11HCT-fordon för rundvirkesvirkestransporter - är det en lönsam investering?
2021-01-07 12:11Färre omkomna i trafiken gör att målet för 2020 nås
2021-01-04 11:22Skogsindustrin ökar exporten till USA
2021-01-03Uppgradera ditt aggregat
2021-01-02 14:44H2Accelerate - nytt samarbete för utsläppsfria vätelastbilstransporter i massmarknadsskala
2020-12-30 12:331 300 DAF XF 480 Super Space Cab till Primafrio Group

Gå till arkivet »