IVECO välkomnar beslutet från Förbundsdagens trafikutskott att förlänga de tunga naturgaslastbilarnas undantag från avgifter på tyska motorvägar

2020-05-15 11:00

den1.jpg

Tyska Förbundsdagen och Förbundsrådet förväntas förlänga undantaget för naturgasfordon på över 7,5 ton från motorvägsavgifter (MAUT) till den 31 december 2023. Undantaget infördes den 1 januari 2019. Det här innebär att IVECOs tunga naturgasdrivna lastbilar IVECO S-WAY NP och IVECO X-WAY NP kommer att kunna fortsätta att köra avgiftsfritt på Tysklands motorvägar och därmed öka dessa fordons ekonomiska fördelar för logistikoperatörer och mindre byggfirmor.

Thomas Hilse, IVECO Brand President, konstaterar: ”På IVECO välkomnar vi nyheten om att den tyska Förbundsdagens trafikutskott har presenterat ett nytt förslag för behandling i Förbundsdagen om att förlänga undantaget från avgifter för tunga naturgaslastbilar. Det slutgiltiga beslutet förväntas komma i juni och skulle innebära ett tydligt erkännande av de miljömässiga fördelarna med denna teknik på vägen mot nollutsläpp. LNG-infrastrukturen växer genom att allt fler nya tankstationer tillkommer, likt den som nyligen öppnades i Berlin Potsdam. Tillsammans med det växande distributionsnätet och dagens statliga stöd till detta bränsle skulle förlängningen ge en tydlig signal till våra kunder om att omställningen till LNG-transporter inte kan stoppas – och med biogas blir transporterna utsläppsfria.”

Nya IVECO S-WAY NP för fjärrtrafik i fullständig LNG-version är det fordon som på ett perfekt sätt drar nytta av undantaget. Det är nämligen den enda tunga lastbil som är speciellt konstruerad för långdistanstransporter samtidigt som den också har marknadens största räckvidd på upp till 160 mil. IVECO S-WAY lanserades 2019 och har snabbt blivit en favorit bland ägare och förare.

IVECO har varit en föregångare inom naturgasteknik i över 20 år och kan därför erbjuda ett branschledande komplett sortiment av naturgasfordon i kombination med den erfarenhet som återförsäljarnätet skaffat sig genom att serva de mer än 7 000 LNG-fordon som sålts runtom i Europa.

Distributionsnätet för naturgas täcker redan i dag in de viktigaste transportlederna genom hela Europa samtidigt som det byggs ut allt snabbare – antalet LNG-tankstationer beräknas öka från 249 stycken 2019 till över 450 stycken år 2022. Lastbilar som kör på rutter genom Tyskland får genom avgiftsundantaget inte bara en ekonomisk fördel utan även en driftfördel genom en välutvecklad infrastruktur som på kort sikt kommer att byggas ut ytterligare som ett resultat av den tyska förbundsregeringens fokus på naturgas som ett nyckelelement i strategin för att nå regeringens klimatmål.

Ytterligare en signal till fördel för användningen av naturgastransporter kommer från andra sidan tyska gränsen, från Österrike, som har infört ett undantag för LNG-lastbilar från körförbudet inom vissa sektorer i Tyrolen. En ändring av skattereglerna för naturgas trädde dessutom i kraft den 1 januari 2020, så att LNG nu klassificeras som en gas och därför inte längre omfattas av skatten på fossila bränslen.

2021-01-15 11:00Nya tillval för John Deere skotarkranar
2021-01-13 11:00Nordisk Återvinning sätter Volvo FE Electric sopbil i trafik
2021-01-12 12:00Eco Log förstärkt teknisk support i Finland
2021-01-12 10:00Kör bara om du måste
2021-01-08 11:11HCT-fordon för rundvirkesvirkestransporter - är det en lönsam investering?
2021-01-07 12:11Färre omkomna i trafiken gör att målet för 2020 nås
2021-01-04 11:22Skogsindustrin ökar exporten till USA
2021-01-03Uppgradera ditt aggregat
2021-01-02 14:44H2Accelerate - nytt samarbete för utsläppsfria vätelastbilstransporter i massmarknadsskala
2020-12-30 12:331 300 DAF XF 480 Super Space Cab till Primafrio Group

Gå till arkivet »