Bastborrar kan orsaka skador på planterade plantor men bot finns

2020-05-22 11:00

hb_bastborrar.jpg

Trots bastborrens ringa storlek på 4 mm kan den orsaka stora skador. Ett försök gjort i södra Sverige visar att markberedning och plantskydd minskar bastborrens angrepp på planterade plantor.

Bastborren är en 4 mm liten svart bagge som kan orsaka skador på planterade plantor. Skadorna orsakas främst genom gnag på rötterna och den nedre delen av stammen. Bastborren har en liknande biologi som snytbaggen, med vilken skadorna lätt kan förväxlas med. Skadorna kan också förväxlas med torka eftersom det huvudsakliga gnaget sker under marken. Detta syns inte ovan jord förrän plantan har vissnat på grund av strypt vattentillförsel.

Allvarliga skador orsakade av svart granbastborre (Hylastes cunicularius, Erichson) har tidigare observerats i granplanteringar i mellersta Norrland, ofta flera år efter plantering. Under senare år har en ökning av plantskador orsakade av bastborre (Hylastes spp) noterats även i södra Sverige, både på färska hyggen och på hyggen som är några år gamla. Det finns inga större studier av bastborren och dess skadeverkningar från södra Sverige. Därför är kunskapen bristfällig när det bland annat gäller förekomst och motåtgärder.

I detta försök, anlagt i södra Sverige, jämfördes obehandlade granplantor med sådana försedda med mekaniska beläggningsskydd eller insekticidbehandlade plantor (Merit Forest WG), avseende bastborreangrepp. Behandlingarna testades både på täckrotsplantor och på hybridplantor P+1. För att undersöka effekten av markberedning, sattes hälften av plantorna i opåverkad mark och den andra hälften i markberedd mark. Statistiska jämförelser gjordes mellan plantbehandling, planttyp och markbehandling.

Försöket visade att både markberedning och plantskydd minskade bastborreangreppen. Med markberedning minskade andelen skadade plantor, både vad gäller gnagd yta på rothals och andelen angripna och dödade plantor. Plantskydd hade en reducerande effekt på skadenivåerna men inga skillnader kunde påvisas mellan plantor med insekticidbehandling eller mekaniskt beläggningsskydd. Ingen skillnad i skadenivåer påvisades heller mellan de två planttyperna som användes i försöket.

2020-06-05 12:11Viveka Beckeman ny vd för Skogsindustrierna
2020-06-04 12:44Iggesunds sågverk provar eltruckar
2020-06-03 12:11Nya krav på ITS vid vägarbeten ska höja säkerheten
2020-06-02 12:3328 nya Volvo hjullastare redo for tjänstgöring i svenska försvaret
2020-06-01 12:11Svensk säljstart för Mercedes-Benz 8-sitsiga elbil
2020-05-31 12:33IVECO presenterar de nya racinglastbilarna IVECO S-WAY R
2020-05-30 14:00Avfallsåtervinningsföretaget Renewi beställer 200 lastbilar till från DAF
2020-05-29 11:00Skogsmaskiner för ett hållbart skogsbruk
2020-05-28 11:00Beskogning av åkermark med olika trädslag - hur påverkar det kolinlagringen?
2020-05-27 12:00Mercedes-Benz bästa generalagent för lastbilar i Sverige - för tredje året i rad

Gå till arkivet »