Trafikverket har redovisat arbetet med strategiska offentliga inköp

2020-06-11 12:00

cat1.jpg

Trafikverket köper entreprenader, tjänster och varor för 48 miljarder kr per år och är den största beställaren inom anläggningsbranschen. Vi har ansvar att bidra till ökad produktivitet, innovation, konkurrens och effektivitet på leverantörsmarknaden.

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att redovisa hur myndigheten arbetar med strategiska offentliga inköp, med utgångspunkt från den nationella upphandlingsstrategin.

Inköpsperspektivet är till stora delar integrerat i verksamheten

Genom övergripande strategier, verksamhetsutveckling och forskningsuppdrag inom upphandlingsområdet ingår inköpsperspektivet, till stora delar i Trafikverkets verksamhet. Trafikverket arbetar också med att integrera inköp i arbetssätt och kompetensutveckling samtidigt som en digitalisering av inköpsprocessen pågår. Även Trafikverkets ledning är representerad i ett beställarråd som samordnar de strategiska inköpsfrågorna.

– Eftersom vi är en av de största upphandlarna av så är det också viktigt att vi tar ansvar och är med och utvecklar leverantörsmarknaden. Det gör vi tex genom samverkan och dialog med leverantörer samt via marknadsdialoger för att skapa förutsättningar för fler innovationsupphandlingar. Det pågår också ett löpande arbete för att underlätta för utländska företag samt för små och medelstora företag att lämna anbud, säger Jan-Olof Andersson, utredare på Inköp och Logistik.

Inköp bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle

För att minska utsläpp av växthusgaser från byggande, drift och underhåll ställs krav i upphandlingar och kontrakt. Trafikverket arbetar även med social och arbetsrättslig hållbarhet, exempelvis genom kontraktskrav för att motverka bristande arbetsvillkor, diskriminering och korruption.

– Vid flera tillfällen har kraven i upphandlingarna gett effekter i form av justerade villkor och löner samt kortare leverantörskedjor. Det pågår också samarbeten med branschorganisationer för att bidra till hållbar samhällsnytta och för att minska  klimatpåverkan i inköpsprocessen, säger Jan-Olof Andersson, utredare på Inköp och Logistik.

Trafikverket arbetar för rättssäkra upphandlingar

För att skapa förutsättningar för likabehandlingsprincipen och att det som avtalats levereras följer Trafikverket upp avtal bl.a. genom kontrollprogram. Även det interna etik- och moralarbetet, visslarsystemet och den årliga inventeringen av korruptionsrisker är verktyg för att säkerställa att upphandlingar och inköp går rätt till. Både de statliga och egna ramavtalen och inköpsplanering skapar förutsättningar för inköpsbehoven och en rättssäker upphandlingsprocess.

2020-07-31 11:00Volvokoncernen - det andra kvartalet 2020
2020-07-29 11:11Enormt gensvar när Mercedes-Benz lånar ut elbilar för heldags-provkörning
2020-07-28 11:33Volvo CE vinner hållbarhetspris från European Rental Industry
2020-07-27 11:00Frode Laursen investerar i framtidens gröna transport
2020-07-24 10:00Så underhåller Trafikverket de statliga vägarna
2020-07-22 13:33Rutinerad säljare till Olofsfors AB
2020-07-21 11:11Ny DAF-anläggning för begagnade lastbilar öppnar i Prag
2020-07-18 11:00Trafikverksprojekt får medfinansiering av EU
2020-07-17 13:33Prestigefullt certifikat för hållbara transporter
2020-07-16 11:31Sveaskogs delårsrapport januari-juni 2020

Gå till arkivet »