Skogforsk: Så mäts virke idag och så kan det komma att mätas imorgon

2020-06-12 13:33

fjarrmatning.jpg

Hur vet vi saker om virket? Och vad vill vi veta i framtiden? En ny rapport ger en uppdatering av metoder och tekniker som används för att få information om virket och hur informationen tas tillvara.

I dag kan virkesmätaren vara ett skördaraggregat eller en person som arbetar i tandem med en mätram eller bildmätningsrigg. Virkesmätningen går snabbt mot ökad automatisering, inte minst genom bildmätningen av massavedstravar. Den mänskliga virkesmätaren kan bedöma många virkesegenskaper på samma gång. I takt med att mätningen automatiseras behöver mätutrustningarna istället kunna mäta dessa egenskaper. Rapporten går igenom metoder som testats för att mäta olika virkesegenskaper och vilka lärdomar vi kan dra av det inför framtida utveckling. Rapporten visar också att den ersättningsgrundande mätningen använder sig av allt färre metoder, och att travmätning används allt mer. Samtidigt är det oftast svårare att mäta virkesegenskaper i trave än på enskilda stockar, vilket skapar nya behov av mätteknisk utveckling.

Läs mer: 

https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2020/sa-mats-virke-idag-och-sa-kan-det-komma-att-matas-imorgon/

2020-07-31 11:00Volvokoncernen - det andra kvartalet 2020
2020-07-29 11:11Enormt gensvar när Mercedes-Benz lånar ut elbilar för heldags-provkörning
2020-07-28 11:33Volvo CE vinner hållbarhetspris från European Rental Industry
2020-07-27 11:00Frode Laursen investerar i framtidens gröna transport
2020-07-24 10:00Så underhåller Trafikverket de statliga vägarna
2020-07-22 13:33Rutinerad säljare till Olofsfors AB
2020-07-21 11:11Ny DAF-anläggning för begagnade lastbilar öppnar i Prag
2020-07-18 11:00Trafikverksprojekt får medfinansiering av EU
2020-07-17 13:33Prestigefullt certifikat för hållbara transporter
2020-07-16 11:31Sveaskogs delårsrapport januari-juni 2020

Gå till arkivet »