Guide för hur man kan använda markfuktighetskartor i skogsbruket

2020-06-25 12:33

marka1.jpg

Markfuktighetskartor visar var det finns fuktiga och blöta områden i anslutning till vattendrag och sjöar. I ett EU-projekt har en guide tagits fram på hur man kan använda dessa kartor i skogsbruket.

(Markfuktighetskarta från Skogsstyrelsen, lagd ovanpå en skuggad 3D-modell av markytan, med bas- och drivningsvägar utritade. DTW © Skogsstyrelsen, Höjddata, grid 2+ © Lantmäteriet.)

Markfuktigheten som visas på kartorna har modellerats främst utifrån topografiska data. Modellerna som används varierar något och resulterar i kartor med olika precision, men gemensamt för alla markfuktighetskartor är att de omfattar en betydligt större andel av alla vattendrag än konventionella kartor, särskilt små vattendrag med omgivande blöta områden.

Denna guide ger exempel på hur markfuktighetskartor kan användas vid skogsbruk för att förbättra skogsbrukets miljöhänsyn. Guiden är avsedd för planerare, entreprenörer, maskinförare, privata skogsägare och tjänstemän i skogsbruket och vid olika myndigheter. Rapporten bygger på praktisk erfarenhet av att använda markfuktighetskartor inom skogsbruket i Sverige och Finland, vetenskapliga studier, rapporter och expertbedömningar.

Guiden har tagits fram inom EU Interreg-projektet WAMBAF Tool Box, som pågår mellan 1 augusti 2019 till 31 januari 2021, i ett samarbete mellan Skogforsk, SLU och LUKE (Naturresursinstitutet i Finland). Rapporten kommer att bearbetas och publiceras på svenska under 2020.

Ladda ner och läs guiden (PDF)

2020-07-31 11:00Volvokoncernen - det andra kvartalet 2020
2020-07-29 11:11Enormt gensvar när Mercedes-Benz lånar ut elbilar för heldags-provkörning
2020-07-28 11:33Volvo CE vinner hållbarhetspris från European Rental Industry
2020-07-27 11:00Frode Laursen investerar i framtidens gröna transport
2020-07-24 10:00Så underhåller Trafikverket de statliga vägarna
2020-07-22 13:33Rutinerad säljare till Olofsfors AB
2020-07-21 11:11Ny DAF-anläggning för begagnade lastbilar öppnar i Prag
2020-07-18 11:00Trafikverksprojekt får medfinansiering av EU
2020-07-17 13:33Prestigefullt certifikat för hållbara transporter
2020-07-16 11:31Sveaskogs delårsrapport januari-juni 2020

Gå till arkivet »