Så underhåller Trafikverket de statliga vägarna

2020-07-24 10:00

under1.jpg

Trafikverket ansvarar för skötsel och underhåll av det statliga vägnätet. Ungefär åtta miljarder kronor går till drift och underhåll varje år. Läs mer om hur vi planerar och prioriterar. I Sverige finns omkring 10 000 mil statliga vägar.

En tredjedel av pengarna är kostnader för underhåll av vägbeläggningar, en tredjedel för vinter- och sommarvägsunderhåll såsom till exempel snöröjning eller halkbekämpning, skötsel av rastplatser och slåtter av vägkanter. Resterande tredjedel går till bro- och tunnelunderhåll och eltekniska anläggningar, till exempel belysning.

– Vi har bra kunskap om tillståndet på våra vägar. Utifrån våra tilldelade medel kan vi bibehålla en god funktion på stor del av vårt vägnät. Samtidigt redovisar vi att underhållsbehovet på det lågtrafikerade vägnätet är stort och kommer att öka inom nuvarande planperiod, säger Christian Eriksson på Underhåll väg. Nuvarande nationell plan sträcker sig till 2029.

Skötsel av vägar, och mer omfattande underhåll av beläggningar, upphandlar vi i olika kontrakt vid skilda tillfällen. De arbeten som vi beställer av entreprenörerna kontrolleras regelbundet så att kraven uppfylls.

Systematiskt arbete med våra vägar

Underhållet påverkas av strategiska inriktningar som finns i nationell plan för vägtransportsystemet som sedan konkretiseras i genomförandeplan och underhållsplan. Dokumenten finns att läsa under ”Länkar”.

Utifrån inriktningar i planerna tas åtgärdssträckor fram som sedan prioriteras. I prioriteringen av sträckorna tas även hänsyn till mer detaljerade tillståndsuppgifter, besiktning på plats, kundsynpunkter, intern kunskap samt erfarenheter från de entreprenörer som gör regelbundna kontroller av vägnätet.

När alla uppgifter finns samlade prioriteras åtgärderna utifrån Trafikverkets uppdrag samt tillgängliga medel.

På sidan "Vi förbättrar vägarna över hela landet i sommar" finns mer information: www.trafikverket.se

2020-07-31 11:00Volvokoncernen - det andra kvartalet 2020
2020-07-29 11:11Enormt gensvar när Mercedes-Benz lånar ut elbilar för heldags-provkörning
2020-07-28 11:33Volvo CE vinner hållbarhetspris från European Rental Industry
2020-07-27 11:00Frode Laursen investerar i framtidens gröna transport
2020-07-24 10:00Så underhåller Trafikverket de statliga vägarna
2020-07-22 13:33Rutinerad säljare till Olofsfors AB
2020-07-21 11:11Ny DAF-anläggning för begagnade lastbilar öppnar i Prag
2020-07-18 11:00Trafikverksprojekt får medfinansiering av EU
2020-07-17 13:33Prestigefullt certifikat för hållbara transporter
2020-07-16 11:31Sveaskogs delårsrapport januari-juni 2020

Gå till arkivet »