Volvokoncernen - det andra kvartalet 2020

2020-07-31 11:00

volvo-group-q2-2020-newsintro-2.jpg

”Det andra kvartalet 2020 kännetecknades av COVID-19-pandemin och dess negativa effekter på samhället och den ekonomiska utvecklingen. De åtgärder som vidtogs av olika länder för att kontrollera spridningen hade en betydande påverkan på vår tillverkning och leverantörskedja samt på efterfrågan på våra produkter och tjänster. Vår nettoomsättning minskade med 39% till 73,2 miljarder kronor. Efter att ha stått stilla i april återstartades produktionen gradvis i maj och går för närvarande bra tack vare stora ansträngningar från våra kollegor och leverantörer. Vi vidtog också kraftfulla åtgärder för att minska aktiviteter och kostnader, inklusive lönesänkningar, tillfälliga permitteringar som en del av statliga program och en minskning av köpta tjänster. Alla dessa åtgärder bidrog till att Volvokoncernen uppnådde ett justerat rörelseresultat på 3,3 miljarder kronor (15,1) med en marginal på 4,5% (12,5)”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

•    Betydande påverkan på både försäljning och resultat från COVID-19-relaterade effekter.

•    I Q2 2020 uppgick nettoomsättningen till 73,2 miljarder kronor (120,7). Justerat för valutakursförändringar sjönk nettoomsättningen med 38%.

•    Det justerade rörelseresultatet uppgick till 3.272 Mkr (15.105), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 4,5% (12,5).

•    Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 388 Mkr (15.105).

•    Rörelseresultatet i Q2 belastas av omstruktureringskostnader på 3.200 Mkr relaterade till tidigare offentliggjorda kostnadsbesparande åtgärder, vilka förväntas ge årliga besparingar i samma storleksordning med huvuddelen av effekten under det första halvåret 2021.

•    Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 341 Mkr.

•    Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -0.14 kronor (+5,47).

•    Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten var negativt med 5.718 Mkr (positivt 13.867 Mkr).

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.20 den 17 juli 2020.
 

2020-07-31 11:00Volvokoncernen - det andra kvartalet 2020
2020-07-29 11:11Enormt gensvar när Mercedes-Benz lånar ut elbilar för heldags-provkörning
2020-07-28 11:33Volvo CE vinner hållbarhetspris från European Rental Industry
2020-07-27 11:00Frode Laursen investerar i framtidens gröna transport
2020-07-24 10:00Så underhåller Trafikverket de statliga vägarna
2020-07-22 13:33Rutinerad säljare till Olofsfors AB
2020-07-21 11:11Ny DAF-anläggning för begagnade lastbilar öppnar i Prag
2020-07-18 11:00Trafikverksprojekt får medfinansiering av EU
2020-07-17 13:33Prestigefullt certifikat för hållbara transporter
2020-07-16 11:31Sveaskogs delårsrapport januari-juni 2020

Gå till arkivet »