Forest Operations for the Future - rapport om aktuell skogsteknisk forskning i Norden och Baltikum

2020-11-12 11:00

dataaaaa.jpg

NB NORDs konferensskrift finns nu för läsning och nedladdning. Den sammanfattar de 50 presentationerna som gavs under konferensen och ger en god överblick över skogtekniska problem och lösningar. 

NB NORDs avslutade konferens, Forest Operations for the Future, hölls nyligen i Helsingör och över webben. Konferensskriften ger en god överblick av aktuella skogstekniska problem och lösningar inom det Nordisk–Baltiska området. I skriften hittar du sammanfattningar av 50 vetenskapliga presentationer som gjordes under konferensen.

Presentationerna rör ett brett område, från skogsbrukets inverkan på klimat och miljö till effektivisering avverkning, transporter och skogsvård.

Smarta sensorer och användande av Big data där stora datamängder från olika källor kombineras berörs i flera av föredragen. Den stora tillgången på data gör det möjligt att använda produktionsresurserna på ett bättre sätt, att öka skonsamhet och ståndortsanpassning och att bättre planera, följa och styra verksamheten. Tillgången på data är också en viktig förutsättning för fjärrstyrning och automation.

NB NORD (Nordic-Baltic Network for Operations Research and Development) är ett Centre of Advanced Research (CAR) som finansierats av SNS, SamNordisk Skogsforskning. Sex nationella skogsforskningsinstitut deltar i samarbetet.

Instituten verkar för ökad effektivitet i skogsbruket. Det är en förutsättning för ökad lönsamhet, minskad miljöpåverkan och en höjd attraktivitet och status för skogsbruket. NB NORD samordnar dessa ansträngningar.

Redaktörer för konferensskriften är Rolf Björheden, Skogforsk och Ingeborg Callesen, IGN KU (Danmark)

2021-01-21 11:22Jeff -serviceteknikern med Eco Log varmt om hjärtat
2021-01-20 13:00Den 10 000:e DAF-lastbilen har byggts i Taiwan
2021-01-19 11:00Spännande 2021 för Mercedes-Benz lastbilar i Sverige
2021-01-18 11:11Skogforsk: Metoder för att hitta felaktigheter i skogliga databaser
2021-01-15 11:00Nya tillval för John Deere skotarkranar
2021-01-13 11:00Nordisk Återvinning sätter Volvo FE Electric sopbil i trafik
2021-01-12 12:00Eco Log förstärkt teknisk support i Finland
2021-01-12 10:00Kör bara om du måste
2021-01-08 11:11HCT-fordon för rundvirkesvirkestransporter - är det en lönsam investering?
2021-01-07 12:11Färre omkomna i trafiken gör att målet för 2020 nås

Gå till arkivet »