Trafikverket förbereder för upphandling av elväg

2020-11-26

elis1.jpg

Trafikverket planerar att gå ut med en upphandling för elväg, inklusive val av teknik, under 2021. Vilken sträcka som blir Sveriges första elväg kommer att beslutas före upphandlingen.

Om det blir sträckan på E20 mellan Hallsberg och Örebro eller sträckan på väg 73 mellan Västerhaninge och Nynäshamn ska Trafikverket ta ställning till innan upphandlingen annonseras. Efter upphandling startar projektering och byggande av elvägen, redan 2025 ska trafiken börja rulla på Sveriges första elväg.

–Parallellt med att Trafikverket tar fram vägplaner har Regionerna Örebro och Stockholm genomfört ett mycket gott arbete och, inte minst, fört dialog med branschen. Det bidrar, tillsammans med annat material, till att vi kommer att ha ett bra underlag för beslut om sträcka inför upphandlingen, menar Kenneth Natanaelsson, biträdande programchef.

Gediget utredningsarbete tillsammans med branschen

Trafikverket har genomfört flertalet analyser, utredningar och demonstratorer av olika elvägstekniker, tillsammans med berörda aktörer, akademin och andra myndigheter. Ett förslag till plan för elektrifiering av det statliga vägnätet för tung trafik är under framtagande och ska lämnas över till regeringen i februari 2021.

–Den sammantagna kunskapen som tagits fram av Trafikverket och andra aktörer bidrar i arbetet med att färdigställa ett bra upphandlingsunderlag. Vi kommer också att ta hänsyn till de resultat som regeringens särskilda utredare ska redovisa den 1 september nästa år, säger Kenneth. 

En mångfald lösningar måste samverka i det fossilfria transportsystemet

–En utbyggnad av elektrifierade vägar kan bidra till både fler arbetstillfällen och ökad konkurrenskraft, inte minst genom den kompetens vi skaffar oss på området. Det är även många svenska aktörer som är involverade vilket kan resultera i industrialiseringseffekter och export av svensk miljöteknik, menar Jan Pettersson, programchef.

Parallellt med ökad elektrifiering måste även andra aktiviteter drivas som att styra transporter och beteenden till mindre miljöbelastande trafikslag (cykel, järnväg) liksom att utveckla möjligheterna för delade transporter, effektiv transportplanering, smart samhällsplanering och så vidare. Det finns och kommer att krävas en mångfald av lösningar och alla trafikslag behövs, för att ställa om till ett fossilfritt transportsystem i ett hållbart samhälle.

www.trafikverket.se

2021-01-21 11:22Jeff -serviceteknikern med Eco Log varmt om hjärtat
2021-01-20 13:00Den 10 000:e DAF-lastbilen har byggts i Taiwan
2021-01-19 11:00Spännande 2021 för Mercedes-Benz lastbilar i Sverige
2021-01-18 11:11Skogforsk: Metoder för att hitta felaktigheter i skogliga databaser
2021-01-15 11:00Nya tillval för John Deere skotarkranar
2021-01-13 11:00Nordisk Återvinning sätter Volvo FE Electric sopbil i trafik
2021-01-12 12:00Eco Log förstärkt teknisk support i Finland
2021-01-12 10:00Kör bara om du måste
2021-01-08 11:11HCT-fordon för rundvirkesvirkestransporter - är det en lönsam investering?
2021-01-07 12:11Färre omkomna i trafiken gör att målet för 2020 nås

Gå till arkivet »