Utvärdering av fotogrammetrimetoder samt laser- och skördardata i gallringsskogar

2020-12-08 11:33

dataskog1.jpg

SKOGFORSK: Nya fjärranalysdata används för att uppdatera skogliga data. Vid sidan om laserdata kan flygbilder användas för att beskriva skogen och det till en låg kostnad.

Automatiserade skattningar baserade på flygburna laserskannerdata har revolutionerat skogsinventeringen. Det finns numera mycket data tillgängliga, baserade på både fjärranalys och markburen insamling. Dessa inkluderar:

  • tidsserier av flygburna laserskannerdata
  • krontaksmodeller från digital fotogrammetri
  • optiska satellitbilder
  • satellitburen interferometrisk radar
  • fältmätta provytor
  • markburen och mobil laserskanning
  • data från skördare

En billig och ofta återkommande datakälla är data baserade på fotogrammetri. Denna rapport fokuserar på hur skattningar från fotogrammetri kan nyttjas separat och tillsammans med andra datakällor, som till exempel äldre laserdata och skördardata, för att uppdatera beskrivningen av den stående skogen.

"Våra resultat från fotogrammetriskattningarna visar att de i många fall är bra komplement under tiden mellan olika laserskanningar. En ny laserskanning ger bättre skattningar, speciellt i gallringsskogar. På beståndsnivå kan grundytan i fotogrammetriskattningar komma i närheten av skattningarna med laserdata, men variationen på provytenivå var stor vilket försvårar användningen av ”gallringspunkter” som visar gallringsbehov inom ett bestånd.

Resultaten visar också på vikten att identifiera gallringar under ajourhållningen. Detta är enklare för skogsföretag som kan uppdatera sina register med utförda åtgärder från skördardata, men betydligt svårare för en myndighet som vill ajourhålla skogliga skattningar."

www.skogforsk.se
2021-01-21 11:22Jeff -serviceteknikern med Eco Log varmt om hjärtat
2021-01-20 13:00Den 10 000:e DAF-lastbilen har byggts i Taiwan
2021-01-19 11:00Spännande 2021 för Mercedes-Benz lastbilar i Sverige
2021-01-18 11:11Skogforsk: Metoder för att hitta felaktigheter i skogliga databaser
2021-01-15 11:00Nya tillval för John Deere skotarkranar
2021-01-13 11:00Nordisk Återvinning sätter Volvo FE Electric sopbil i trafik
2021-01-12 12:00Eco Log förstärkt teknisk support i Finland
2021-01-12 10:00Kör bara om du måste
2021-01-08 11:11HCT-fordon för rundvirkesvirkestransporter - är det en lönsam investering?
2021-01-07 12:11Färre omkomna i trafiken gör att målet för 2020 nås

Gå till arkivet »