Sveaskog ändrar metod för värdering av skogstillgångar

2020-12-23 11:22

hannelea1.jpg

Sveaskog har beslutat att börja tillämpa en värderingsmetod för företagets skogstillgångar som bygger på marknadsdata och ändrar därmed redovisningsprincip från och med fjärde kvartalet 2020. Värdet på skogstillgångarna bedöms uppgå till mellan 78 och 83 miljarder kronor att jämföra med värdet i det tredje kvartalet som var 34 miljarder kronor.

(Hannele Arvonen, vd och koncernchef för Sveaskog.)

Skogstillgångar definieras som växande skog samt tillhörande skogsmark. Från och med fjärde kvartalet 2020 kommer skogstillgångarna att värderas med hjälp av en marknadsmetod som baseras på skogstransaktionerna i de områden där Sveaskogs skogar finns. Skogsmarken, som för närvarande redovisas till anskaffningsvärde, kommer att beräknas med hjälp av den så kallade omvärderingsmetoden, vilket bedöms som en förändring av redovisningsprincip. Sveaskog har noterat att flera skogsföretag infört eller planerar att införa motsvarande redovisningsmetod.

Omvärderingen av biologiska tillgångar reducerad för uppskjuten skatt, kommer att redovisas i resultaträkningen under det fjärde kvartalet medan omvärderingen av marken efter avdrag för uppskjuten skatt redovisas under Övrigt totalresultat.

Förändringen är inte kassaflödespåverkande.

www.sveaskog.se

2021-01-21 11:22Jeff -serviceteknikern med Eco Log varmt om hjärtat
2021-01-20 13:00Den 10 000:e DAF-lastbilen har byggts i Taiwan
2021-01-19 11:00Spännande 2021 för Mercedes-Benz lastbilar i Sverige
2021-01-18 11:11Skogforsk: Metoder för att hitta felaktigheter i skogliga databaser
2021-01-15 11:00Nya tillval för John Deere skotarkranar
2021-01-13 11:00Nordisk Återvinning sätter Volvo FE Electric sopbil i trafik
2021-01-12 12:00Eco Log förstärkt teknisk support i Finland
2021-01-12 10:00Kör bara om du måste
2021-01-08 11:11HCT-fordon för rundvirkesvirkestransporter - är det en lönsam investering?
2021-01-07 12:11Färre omkomna i trafiken gör att målet för 2020 nås

Gå till arkivet »