Volvo Lastvagnar levererar nio Volvo FMX med specialutrustning till Swedavia

2020-12-26 11:00

swedavia-1.jpg

Swedavia har under hösten tagit nio stycken Volvo FMX tridem 8X4 i drift. Lastbilarna används bland annat vid flygplatserna Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport. Dessa FMX-lastbilar är byggda för att vara så flexibla som möjligt och kunna hantera olika sorters utrustning.

Swedavia är helägt av svenska staten och har i uppdrag att äga, driva och utveckla basutbudet för de tio statliga flygplatserna från Kiruna Airport i norr till Malmö Airport i söder. 

Under hösten har Swedavia satt nio stycken Volvo FMX i trafik med specialutrustning anpassad efter Swedavias behov. I samband med leveransen av FMX-lastbilarna med utrustning gjordes en veckas utbildningsinsats för personal från flygplatserna.

swedavia-3.jpg

Swedavia har reinvesterat och ersatt äldre fordon och spridare, kombinerat med en nysatsning för att effektivisera sin verksamhet.

– Vi på Volvo Lastvagnar är mycket stolta över att ha levererat den här lösningen till Swedavia. Vi har ansvarat för helhetslösningen vid denna upphandling, och vi hade ett riktigt bra samarbete med underleverantörerna där vi alla hade kundens bästa i åtanke. För oss, precis som för Swedavia, är också säkerhet och hänsyn till miljön alltid med i allt det vi gör, och vi är glada över att ha kunnat stötta Swedavia i den här affären, säger Anders Gustavsson, ansvarig för direktförsäljning på Volvo Lastvagnar Sverige.

– Det är viktigt för oss att ha hög tillgänglighet på våra maskiner och fordon för att klara en hållbar daglig drift av flygplatserna. Swedavia har därför höga krav när det gäller tillgång till serviceverkstäder och bra reservdelar. Men vi vill också ha fordon med en modern arbetsmiljö för våra förare. Lastbilarna och utrustningen ska vara användarvänliga och bidra till att skapa en hållbar flygplatsdrift där hänsyn till miljön också är betydelsefull, säger Yvonne Björnström, chef Swedavia Fordon.

FMX-lastbilarna är påbyggda med lastväxlare

Lastbilarna är påbyggda med lastväxlare för att skapa flexibilitet att klara olika uppgifter med färre fordon. Joab har levererat lastväxlarna. Utöver lastbilarna ingår även åtta spridare i affären. Spridarna är tillverkade av Dammann, och har levererats av Överaasen som är generalagent i Norden. Det här är första gången den här typen av avancerad utrustning levereras till en svensk flygplats. Fyra av spridarna är renodlade kemikaliespridare och fyra stycken kombinerar kemikalier med sand, s k kombispridare, där ett samarbete skett med Falköping. Spridarna är t ex uppkopplade via GPS för att flygplatserna ska kunna verifiera att spridningen görs med rätt mängd på varje yta. Spridarna hanterar kemikalier och sand med en spridningsbredd upp till 45 meter, som är en full banbredd på en rullbana. De används vintertid för att rullbanan ska ha rätt friktion vid landning.

I leveransen till Swedavia ingår även ett flertal olika typer av flak och plogutrustning, bland annat för att kunna hantera snöröjning och snötransporter. 

Lastbilarna med specialutrustning används idag på Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Kiruna Airport, Umeå Airport, Östersund Airport och Bromma Stockholm Airport.

Fakta, leverans av Volvo FMX:

• 9 st Volvo FMX tridem 8X4
• Följande påbyggnationer:
    • Spridare, Damman
    • Lastväxlare och plogutrustning, Joab
    • Flak, CMT

2021-01-21 11:22Jeff -serviceteknikern med Eco Log varmt om hjärtat
2021-01-20 13:00Den 10 000:e DAF-lastbilen har byggts i Taiwan
2021-01-19 11:00Spännande 2021 för Mercedes-Benz lastbilar i Sverige
2021-01-18 11:11Skogforsk: Metoder för att hitta felaktigheter i skogliga databaser
2021-01-15 11:00Nya tillval för John Deere skotarkranar
2021-01-13 11:00Nordisk Återvinning sätter Volvo FE Electric sopbil i trafik
2021-01-12 12:00Eco Log förstärkt teknisk support i Finland
2021-01-12 10:00Kör bara om du måste
2021-01-08 11:11HCT-fordon för rundvirkesvirkestransporter - är det en lönsam investering?
2021-01-07 12:11Färre omkomna i trafiken gör att målet för 2020 nås

Gå till arkivet »