Trafikverket ingår avtal med 16 flygplatser om tillfällig beredskap

2020-12-29 13:11

flygis1.jpg

Regeringen säkerställer att det finns infrastruktur för samhällsviktiga transporter. Trafikverket ingår därför avtal med 16 flygplatser om tillfällig beredskap.

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att omgående förhandla och ingå i överenskommelse med 16 flygplatser om tillfällig beredskap. Det innebär att flygplatserna ska hålla en grundläggande beredskap dygnet runt och kunna ta emot flyg som utför akuta samhällsviktiga transporter, såsom ambulansflyg.

Avtalen gäller från och med den 23 december och året ut. Följande flygplatser ska ha en tillfällig beredskap de kommande veckorna.

 • Kiruna flygplats
 • Lycksele flygplats
 • Skellefteå flygplats
 • Örnsköldsviks flygplats
 • Mora-Siljans flygplats
 • Borlänge flygplats
 • Karlstads flygplats
 • Örebro flygplats
 • Stockholm Skavsta flygplats
 • Eskilstuna flygplats
 • Skövde flygplats
 • Trollhättan-Vänersborgs flygplats
 • Linköping flygplats
 • Jönköping flygplats
 • Växjö-Kronobergs flygplats
 • Kalmar flygplats

Det är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som har kommit in med en hemställan till regeringen om att säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet på landets flygplatser för transport av patienter eller personal de kommande veckorna.

Utifrån regeringens uppdrag ska Trafikverket även teckna motsvarande avtal för tiden från årsskiftet fram till 28 februari 2021.

Fler åtgärder för höjd beredskap

Regeringen föreslår även tillfälliga statliga lån för trafikledning på de regionala ickestatliga flygplatserna. Därmed avsätts 164 miljoner kronor för lån till leverantörer av lokal trafikledning Även detta är för att säkerställa kapacitet i den svenska infrastrukturen för samhällsviktigt flyg.

Regeringen tillför också 10 miljoner kronor för att höjd jourberedskap vid de statliga beredskapsflygplatserna ska kunna upprätthållas. Det handlar om att ambulans- och brand- och räddningsflyg ska kunna landa.

Sammantaget innebär dessa åtgärder att landet har 26 beredskapsklara flygplatser den närmaste tiden för att kunna göra snabba transporter av patienter och personal. På detta sätt ska alla i Sverige få tillgång till sjukvård.

2021-01-21 11:22Jeff -serviceteknikern med Eco Log varmt om hjärtat
2021-01-20 13:00Den 10 000:e DAF-lastbilen har byggts i Taiwan
2021-01-19 11:00Spännande 2021 för Mercedes-Benz lastbilar i Sverige
2021-01-18 11:11Skogforsk: Metoder för att hitta felaktigheter i skogliga databaser
2021-01-15 11:00Nya tillval för John Deere skotarkranar
2021-01-13 11:00Nordisk Återvinning sätter Volvo FE Electric sopbil i trafik
2021-01-12 12:00Eco Log förstärkt teknisk support i Finland
2021-01-12 10:00Kör bara om du måste
2021-01-08 11:11HCT-fordon för rundvirkesvirkestransporter - är det en lönsam investering?
2021-01-07 12:11Färre omkomna i trafiken gör att målet för 2020 nås

Gå till arkivet »