HCT-fordon för rundvirkesvirkestransporter - är det en lönsam investering?

2021-01-08 11:11

hct1.jpg

En ny belastningsklass medger fordon med upp till 74 tons totalvikt. Tidigare höjning har visat på effektiviseringar för skogsbranschens transporter. Kan den nya klassen leda till bättre effektivitet?

(Foto: Daniel Noreland)

Höjningen av den maximalt tillåtna bruttovikten från 60 till 64 ton, som genomfördes 2015 innebar en välkommen effektivisering av skogsbrukets vägtransporter. I och med införandet av belastningsklassen BK4, som medger upp till 74 tons bruttovikt, finns ytterligare effektiviseringspotential, både ekonomiskt och energimässigt. Med dagens längdbegränsningar är det dock svårt att utnyttja de 74 tonnen fullt ut eftersom virket ofta helt enkelt är för lätt. De effektivaste ekipagen är i många fall de som stannar vid en bruttovikt på 70 ton och 8 axlar.

Initiala farhågor kom på skam

Inför höjningen av bruttovikten till 74 ton fanns det farhågor om att de tyngre fordonen både skulle utgöra en trafikfara och öka slitaget på vägarna. Förutsättningarna från myndigheterna var dock att varken bromssträcka, stabilitet eller axeltryck skulle öka för de nya och tyngre fordonen. Skogforsk har under ett tiotal år – först på experimentstadiet inom det så kallade ETT-projektet (En Trave Till) och sedan under det skarpa införandet av BK4 – följt ett antal fordon för rundvirkestransport. Erfarenheterna från åkerierna var goda, och varken manövrerbarhet eller driftsäkerhet visade sig påverkas negativt. När det gäller vägpåverkan är det en fråga som Skogforsk studerar ytterligare, även om inga tydliga negativa effekter observerats hittills.

Läs mer här:

https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2021/hct-fordon-for-rundvirkesvirkestransporter--ar-det-en-lonsam-investering/

2021-01-21 11:22Jeff -serviceteknikern med Eco Log varmt om hjärtat
2021-01-20 13:00Den 10 000:e DAF-lastbilen har byggts i Taiwan
2021-01-19 11:00Spännande 2021 för Mercedes-Benz lastbilar i Sverige
2021-01-18 11:11Skogforsk: Metoder för att hitta felaktigheter i skogliga databaser
2021-01-15 11:00Nya tillval för John Deere skotarkranar
2021-01-13 11:00Nordisk Återvinning sätter Volvo FE Electric sopbil i trafik
2021-01-12 12:00Eco Log förstärkt teknisk support i Finland
2021-01-12 10:00Kör bara om du måste
2021-01-08 11:11HCT-fordon för rundvirkesvirkestransporter - är det en lönsam investering?
2021-01-07 12:11Färre omkomna i trafiken gör att målet för 2020 nås

Gå till arkivet »