Slutrapport för ETT-projektet, 2017-2020

2021-05-17 11:00

trave1.jpg

ETT-projektets fjärde projektperiod fokuserade på vägnätsfrågor och implementering av transporter med högre kapacitet. Genom att effektivisera dessa kan transportsektorn begränsa klimatpåverkan.

High Capacity Transports (HCT) avser fordon med högre kapacitet, som kan ta mer gods per fordon, än vad som används idag. Sådana fordon innebär att befintlig infrastruktur utnyttjas och att energieffektiviteten per transporterad godsenhet ökar.

Redan 2006 initierades det första ETT-projektet (ETT=En Trave Till) med inriktningen att minska skogsbrukets miljöavtryck genom att ta mer virke på lastbilarna. Även slitaget på vägarna förväntades minska, i och med att det totala antalet virkesfordon på vägarna skulle bli färre. Projekt ETT, 2017–2020, var den fjärde perioden för ETT-projektet och samtidigt den första där kortare HCT-fordon kunnat köras på vissa allmänna vägar utan behov av särskilda dispenser. Detta berodde på att Trafikverket öppnade upp ett begränsat vägnät för HCT-fordon med upp till och med 74 tons bruttovikt. Men utmaningarna tar inte slut med det utan det finns mycket kvar att göra för att förbättra ekonomin för transportörer och transportköpare samt att få även längre HCT-fordon (> 25,25 m) tillåtna utan dispenser.

Projektperioden 2017–2020 har handlat mycket om just vägnätsfrågor och implementering av HCT i transportsystemet.

Läs mer: https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2021/slutrapport-for-ett-projektet-20172020/

2021-08-03 10:00Gotland får Mercedes-Benz lastbilsverkstad
2021-07-30 11:00Storbritanniens regering väljer Leyland Trucks för prövning av el lastbilar
2021-07-28 12:00Skog på fel ståndort
2021-07-27 11:00Den nya generationens DAF-lastbilar visualiseras digitalt
2021-07-23 11:00Scania levererar 200 lastbilar till svenska försvaret
2021-07-21 11:00Premiär för Mercedes el-lastbil: 536 hk, 27 ton och 40 mil räckvidd
2021-07-20 11:00Sveaskogs delårsrapport, januari-juni 2021: Fortsatt starkt marknadsläge
2021-07-19 11:00Fem Trafikverksprojekt får medfinansiering av EU
2021-07-18 11:00Eco Log hälsar på Tifa Skog
2021-07-16 11:00Nya Daily: det smarta fordonet som tar lätta transporter till nya höjder

Gå till arkivet »