Plantskoleurval och sticklingsförökning kan ge god effekt i fält

2021-05-28 11:00

gran.jpg

Urval efter korttidstestning i plantskolan kan ge goda resultat i fält. Genom ett relativt enkelt försöks- och urvalsupplägg kunde en ökning på mer än 9 procent i höjdtillväxt noteras. (Foto: Andreas Helmersson)

Inom skogsträdsförädling söker man alltid efter metoder som snabbt kan överföra framstegen i förädlingen till skogsbruket. En sådan metod är att genom vegetativ förökning föröka ett begränsat och värdefullt plantmaterial till större volymer. Förökningen i sig medför inte någon höjning från utgångsmaterialets nivå, för detta krävs urval efter testning. Testning i fält med sticklingar kräver att moderplantor behålls i plantskolan, samt att dessa behandlas så att rotningsförmågan bevaras, vilket är dyrt och tidskrävande. Ett alternativ kan därför vara att korttidstesta i plantskolan med en förenklad design.

I ett försök med gransticklingar från ett stort antal halvsyskonfamiljer visade sig en korttidstestning i plantskolan ge en god urvalseffekt. Testningen var enkel; familjerna delades upp i tre upprepningar på friland och mättes efter fyra år. Efter analys och skattning av den additiva genetiska effekten erhöll varje planta ett avelsvärde. Eftersom plantorna bara var 4 år var det lätt att föröka med sticklingar och de resulterande klonerna planterades i fältförsök. De 600 kloner (motsvarande 4,5 procent av det totala antalet) som hade bäst avelsvärde för höjd i plantskoleförsöket gav över 9 procent ökning av den genetiska vinsten i höjd efter 6 år i fält, och ca 7 procents ökning i diameter efter ytterligare 6-8 år i fält.

Sammanfattningsvis kan ett gott resultat alltså uppnås efter ett urval redan vid 4 års ålder i plantskolan. Naturligtvis tillkommer en kostnad för arrangemang och mätning av plantskoletestningen, men det kan vara en spännande möjlighet att ytterligare förstärka ett värdefullt granmaterial.

Arbetet var en del i ett projekt som finansierades av Södras Forskningsstiftelse.

www.skogforsk.se

2021-08-03 10:00Gotland får Mercedes-Benz lastbilsverkstad
2021-07-30 11:00Storbritanniens regering väljer Leyland Trucks för prövning av el lastbilar
2021-07-28 12:00Skog på fel ståndort
2021-07-27 11:00Den nya generationens DAF-lastbilar visualiseras digitalt
2021-07-23 11:00Scania levererar 200 lastbilar till svenska försvaret
2021-07-21 11:00Premiär för Mercedes el-lastbil: 536 hk, 27 ton och 40 mil räckvidd
2021-07-20 11:00Sveaskogs delårsrapport, januari-juni 2021: Fortsatt starkt marknadsläge
2021-07-19 11:00Fem Trafikverksprojekt får medfinansiering av EU
2021-07-18 11:00Eco Log hälsar på Tifa Skog
2021-07-16 11:00Nya Daily: det smarta fordonet som tar lätta transporter till nya höjder

Gå till arkivet »