Constant Cut säkerställer att aggregatet har en konstant och effektiv kedjehastighet genom hela kapcykeln. Det i sin tur säkerställer effektiv kapning och minimerar problem med kapsprickor. Nu har kapenheten genomgått en stor uppgradering, vilket innebär att alla C-aggregat får en ny, fräsch Constant Cut med produktiva fördelar. 

- Det är en efterlängtad nyhet som vi tror och hoppas att våra kunder och blivande kunder är glada över att höra. Förbättringarna kommer från feedback från kunder och vi har omsatt det i utveckling. På så vis är det ett viktigt team work där vi tillsammans utvecklar våra produkter, i detta fall aggregat, säger Tobias Ettemo, produktchef för skördare och aggregat, komatsu Forest.  

Mindre oplanerade stopp

Kedjesträckningen på Constant Cut har förbättrats, vilket minskar dyr stilleståndstid för entreprenören. En annan fördel med en bättre och jämnare kedjesträckning är att både kedja och svärd kan användas längre.

Svärdfästet har fått en mer robust design för ökad livslängd. Mekaniken runt dessa komponenter har optimerats för att säkerställa att svärdet blir mer stabilt inne i såglådan.

- Kunder som testat den nya kapenheten upplever att de får ett rakare kapsnitt samt att svärdet inte svajar lika mycket. En annan fördel är att kedjesmörjningen har förbättrats, då oljan bättre styrs in i smörjspåret och ut till svärdet. Genom en bättre kedjesmörjning förlängs även livslängden på svärdet, förklarar Tobias Ettemo.

Bättre skydd och ökad livslängd

En ny skyddskåpa har införts för Auto-release-funktionen, vilket skyddar svärdfästet mot sågspån och skräp. Detta gör att föraren vid kedjebyte inte behöver rengöra svärdfästet och svärdklämman lika ofta som tidigare och därigenom minskas stilleståndstiden.

Flera komponenter i sågenheten har uppgraderats med ett starkare och tåligare material, vilket ger ökad livslängd för hela sågenheten.
Lagringen mellan svivelhuset och kapmotor har fått en bättre passning för att minska oönskade rörelser, vilket ger en stabilare kapenhet och även mindre nötning på sviveltätningarna. Materialet i sviveltätningarna har bytts ut mot ett som är mer flexibelt vid rörelser samt mindre känsligt för nötning, något som minskar risken för oljeläckage. De nya sviveltätningarna är dessutom mycket lättare att montera då de inte har lika lätt att skadas vid själva montaget. Det behövs dessutom inget specialverktyg för att byta dem, vilket underlättar vid service i fält.