Fem Trafikverksprojekt får medfinansiering av EU

2021-07-19 11:00

mants1.jpg

I år blev det full pott för Trafikverkets ansökningar till Connecting Europe Facility (CEF). Samtliga fem Trafikverksprojekt som ansökt om EU-bidrag får sammanlagt cirka 240 miljoner kronor i medfinansiering.

Mest pengar får järnvägsprojektet genom Bergslagen där Trafikverket bland annat ska göra en detaljprojektering och tekniska beskrivningar för broar och järnvägstekniska arbeten inför bygget av dubbelspår på sträckan mellan Hallsberg och Stenkumla.

 • Järnvägsprojektet genom Berslagen, Hallsberg – Degerön, delen Hallsberg – Stenkumla. 
  Medfinansiering: 8 964 000 euro.

 • Järnvägsprojektet Sundsvall-Dingersjö del av Ostkustbanan och Bottniska korridoren. 
  Medfinansiering: 2 377 000 euro.

 • Järnvägsprojektet Norrbotniabanan – delen Ytterbyn-Bureå.
  Medfinansiering:7 457 500 euro.

 • Farleds- och hamnprojekt Skandiaporten – Göteborg. Göteborgs hamn AB är huvudansvarig för CEF-ansökan och Trafikverket står med på en liten del av ansökan.
  Medfinansiering: 2 693 013 euro.

 • Farleds- och hamnprojekt Malmporten – Luleå. Luleå Hamn AB är huvudansvarig för CEF- ansökan och Trafikverket står med på en liten del av ansökan.
  Medfinansiering: 2 480 000 euro.

– Det är jätteroligt att alla Trafikverksprojekt som ansökt om medfinansiering fått sina ansökningar beviljade. Utlysningen omfattade endast studier som bidrar till att slutföra projekten på stomnätskorridorerna och på de övriga delar av stomnätet, säger Anneli Malmberg, Nationell koordinator för CEF på Trafikverket.

Trafikverket har samordnat ansökningsprocessen i Sverige och det är regeringen som beslutar om vilka projekt som ska söka CEF-medel. För Trafikverket gäller att det är enbart projekt som redan finns med i Nationell plan för transportinfrastrukturen och som är fullt finansierade som kan ansöka om och få medfinansiering av EU-fonden CEF.

2021-10-25 10:00Ny version av John Deere IBC introducerar förarassistansfunktioner
2021-10-24 11:11Halka och snöfall på vägarna - var förberedd!
2021-10-22 11:00Olofsfors GmbH finns nu i Simmozheim, Tyskland
2021-10-20 11:0011 eldrivna Mercedes-Benz till snabbväxande budföretag
2021-10-19 11:00Skotarspår undersökta efter körning med och utan markskydd
2021-10-18 11:00SSABs fossilfria stål med i Volvo Groups fordon
2021-10-11 11:00Eco Log hälsar på Sala Maskinservice
2021-10-10 11:00Sveaskog skapar 100 nya våtmarker i naturvårdande syfte
2021-10-07 11:11Engagemang från Sveriges skogsentreprenörer
2021-10-06 11:00Volvo Lastvagnar får rekordorder på ellastbilar

Gå till arkivet »