Skogforsk: Förädling av granar för ett torrare klimat

2021-09-08 11:00

tortt1.png

Den torra sommaren 2018 ledde till stora skador på Sveriges granbestånd. En ny studie har undersökt torkans inverkan på granens höjdtillväxt och framtida förädling för ett torrare klimat.

Lövträd tenderar att motstå torrperioder bättre än barrträd, vilket beror på att de kan minska sitt behov av vatten genom att fälla sina löv. Bland barrträd är granen (Picea abies L. Karst.) mycket känslig för torka, men den är samtidigt ett av de ekonomiskt och ekologiskt viktigaste trädslagen i Europa.

Effekter av sommartorkan 2018

Sommartorkan 2018 var vädermässigt en av de svåraste händelserna i Europa, med rekordhöga temperaturer och skogsbränder i många delar av Europa. Den varma sommaren 2018 utlöste ett utbrott av granbarkborren i Sverige som dödade upp till fyra miljoner kubikmeter granskog. Angreppet fortsatte även under 2019 och 2020 och pågår fortfarande. Därför kan torktolerans betraktas som en viktig egenskap för framgångsrik föryngring och hög produktivitet hos gran.

Torkans inverkan på höjdtillväxt

I en nyligen publicerad studie bedömde vi torkans inverkan på granens höjdtillväxt med hjälp av mätningar från cirka 6000 unga kloner i Sverige och Finland. Resultaten visade att den varma sommaren 2018 hade påverkat trädens höjdtillväxt negativt under samma år, och även påverkat återhämtningen under 2019, särskilt i de sydsvenska försöken. Vi har dock identifierat god tillväxt och toleranskapacitet mot torkstress hos vissa kloner.

Slutsatser

Med tanke på den förväntade förekomsten av mer frekvent och allvarlig torka, samt granens höga känslighet för torka, bör sammanfattningsvis de resistenta genotyperna väljas ut och införlivas i förädlingsprogrammet. Därutöver bör framtida klontestning inkludera försöksytor med torrare ståndort för att öka kunskapen om torkstressrelaterade tillväxtstörningar.

2022-08-08 15:49Terminator-tekniikkaa : - "9.ikuiset pankkomerkinnät laserleikkauksin"
2022-07-31 10:11Volvo Lastvagnar presenterar sin väg mot noll utsläpp och noll olyckor på IAA
2022-07-28 11:00Skogsbruk utan markstörningar - går det?
2022-07-15 11:00En skogsentreprenörs lönsamhet
2022-07-13 13:00Möjligheter att mäta, beräkna och utnyttja virkets egenskaper vid planering och skörd
2022-07-11 11:00Volvokunder visar vägen - beställer Sveriges första tunga serieproducerade ellastbilar
2022-07-05 11:00Första ellastbilen i Jämtland
2022-06-30 11:00Branschstandard för drivmedelsklausul framtagen
2022-06-26 11:00Volvo Lastvagnar visar upp ny lastbil med nollutsläpp
2022-06-23 11:00Komatsu Forest AB blir ny ägare till Bracke Forest AB

Gå till arkivet »