Skogforsk: Förädling av granar för ett torrare klimat

2021-09-08 11:00

tortt1.png

Den torra sommaren 2018 ledde till stora skador på Sveriges granbestånd. En ny studie har undersökt torkans inverkan på granens höjdtillväxt och framtida förädling för ett torrare klimat.

Lövträd tenderar att motstå torrperioder bättre än barrträd, vilket beror på att de kan minska sitt behov av vatten genom att fälla sina löv. Bland barrträd är granen (Picea abies L. Karst.) mycket känslig för torka, men den är samtidigt ett av de ekonomiskt och ekologiskt viktigaste trädslagen i Europa.

Effekter av sommartorkan 2018

Sommartorkan 2018 var vädermässigt en av de svåraste händelserna i Europa, med rekordhöga temperaturer och skogsbränder i många delar av Europa. Den varma sommaren 2018 utlöste ett utbrott av granbarkborren i Sverige som dödade upp till fyra miljoner kubikmeter granskog. Angreppet fortsatte även under 2019 och 2020 och pågår fortfarande. Därför kan torktolerans betraktas som en viktig egenskap för framgångsrik föryngring och hög produktivitet hos gran.

Torkans inverkan på höjdtillväxt

I en nyligen publicerad studie bedömde vi torkans inverkan på granens höjdtillväxt med hjälp av mätningar från cirka 6000 unga kloner i Sverige och Finland. Resultaten visade att den varma sommaren 2018 hade påverkat trädens höjdtillväxt negativt under samma år, och även påverkat återhämtningen under 2019, särskilt i de sydsvenska försöken. Vi har dock identifierat god tillväxt och toleranskapacitet mot torkstress hos vissa kloner.

Slutsatser

Med tanke på den förväntade förekomsten av mer frekvent och allvarlig torka, samt granens höga känslighet för torka, bör sammanfattningsvis de resistenta genotyperna väljas ut och införlivas i förädlingsprogrammet. Därutöver bör framtida klontestning inkludera försöksytor med torrare ståndort för att öka kunskapen om torkstressrelaterade tillväxtstörningar.

2021-10-25 10:00Ny version av John Deere IBC introducerar förarassistansfunktioner
2021-10-24 11:11Halka och snöfall på vägarna - var förberedd!
2021-10-22 11:00Olofsfors GmbH finns nu i Simmozheim, Tyskland
2021-10-20 11:0011 eldrivna Mercedes-Benz till snabbväxande budföretag
2021-10-19 11:00Skotarspår undersökta efter körning med och utan markskydd
2021-10-18 11:00SSABs fossilfria stål med i Volvo Groups fordon
2021-10-11 11:00Eco Log hälsar på Sala Maskinservice
2021-10-10 11:00Sveaskog skapar 100 nya våtmarker i naturvårdande syfte
2021-10-07 11:11Engagemang från Sveriges skogsentreprenörer
2021-10-06 11:00Volvo Lastvagnar får rekordorder på ellastbilar

Gå till arkivet »