Sveaskog satsar på restaurering av vattendrag för stärkt skogsmark och biologisk mångfald

2021-09-29 11:00

svegis1.png

Sveaskog satsar för att restaurera vattendrag med syfte att stärka skogsmarkens motståndskraft mot pågående klimatförändringar och bidra till ökad biologisk mångfald. Arbetet är en del av Sveaskogs nya långsiktiga inriktning. Sveaskog ingår också i EU:s sexåriga vattenprojekt LIFE Revives som fokuserar på att förbättra flodpärlmusslornas livsmiljöer.

Sveaskog är en aktiv partner och delfinansiär i EU-projektet och genomför och planerar nu för ytterligare åtgärder för att bidra till att nå det nationella miljömålet om levande sjöar och vattendrag i Sveriges skogar. Där spelar flodpärlmusslorna en viktig roll.

- Vi genomför och planerar för ytterligare ett antal åtgärder för att öka vattensystemens biologiska mångfald och för att klimatanpassa skogsmarken för pågående klimatförändringar. Insatserna är en viktig pusselbit i arbetet med att återställa livsmiljöer och de är en viktig del i vårt arbete för ett hållbart skogsbruk, säger Jakob Bjerner, hållbarhetsansvarig i Sveaskog.

Mer konkret innebär det fortsatta arbetet att Sveaskog ska restaurera livsmiljöer efter de ingrepp som gjordes under flottningsepoken och återställa delar av vattendrag och vandringsleder för de arter som lever i och omkring vattendragen. I arbetet ingår bland annat att se över dammar, valvbågar, vägtrummor och broar för att undvika vandringshinder för flodpärlmusslorna, fiskar och andra arter. Sten, block och grus återställs som lekbotten för fiskarna eftersom det förbättrar livsmiljöerna i vattendragen. Ambitionen är även att öka tillväxten av sumpmossor och annan växtlighet som kan binda koldioxid och bli en så kallad kolsänka.  

- De närmaste åren kommer vi att utföra åtgärder för att skapa cirka 100 våtmarker och återställa 10 värdefulla vattendrag, berättar Jakob Bjerner.

Andra svenska aktörer, utöver Sveaskog, i EU-projektet LIFE Revives är Havs- och Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Sportfiskeförbundet och SCA SKOG AB.

- Det här är ett spännande och inspirerande EU-projekt där vi kan göra mycket tillsammans med andra aktörer. Att det nu i flera länder görs en nysatsning kring vattendrag och våtmarker känns mycket stimulerande i det pågående naturvårdsarbetet. Med Sveaskogs stora markinnehav har vi bättre möjligheter än många andra att samordna insatserna för ett större område vilket ger en bättre effekt och passar väl med vår vilja att göra vårt yttersta för ett hållbart skogsbruk, säger Jakob Bjerner.

2022-08-08 15:49Terminator-tekniikkaa : - "9.ikuiset pankkomerkinnät laserleikkauksin"
2022-07-31 10:11Volvo Lastvagnar presenterar sin väg mot noll utsläpp och noll olyckor på IAA
2022-07-28 11:00Skogsbruk utan markstörningar - går det?
2022-07-15 11:00En skogsentreprenörs lönsamhet
2022-07-13 13:00Möjligheter att mäta, beräkna och utnyttja virkets egenskaper vid planering och skörd
2022-07-11 11:00Volvokunder visar vägen - beställer Sveriges första tunga serieproducerade ellastbilar
2022-07-05 11:00Första ellastbilen i Jämtland
2022-06-30 11:00Branschstandard för drivmedelsklausul framtagen
2022-06-26 11:00Volvo Lastvagnar visar upp ny lastbil med nollutsläpp
2022-06-23 11:00Komatsu Forest AB blir ny ägare till Bracke Forest AB

Gå till arkivet »