Ny version av John Deere IBC introducerar förarassistansfunktioner

2021-10-25 10:00

flugi1.png

Som en milstolpe inom skogsmaskinteknik finns intelligent kranspetsstyrning (IBC) på alla John Deeres kortvirkes-skogsmaskiner. Den nya versionen 3.0 innebär att ytterligare en milstolpe passeras eftersom den även möjliggör utrullning av framtida smarta funktioner som underlättar förarens arbete och ökar produktiviteten.

Den senaste versionen av kranspetsstyrningen, IBC 3.0, introducerar förarassistansfunktioner som vägleder förarna att använda rätt arbetsmetoder, ökar produktiviteten och maskinens andrahandsvärde.

  • Skördaraggregatets överrotationsskydd förhindrar slangskador.
  • Matningsassistenten vägleder föraren så att denne inte matar stammar mot maskinen eller hytten.
  • Sågningsassistenten vägleder föraren för att undvika sågning mot hytten.

Matningsfunktionen sänker hastigheten vid matning av stammar mot hytten avsevärt och avbryts när matningen når en definierad säkerhetszon. Ett popupfönster som visar rätt arbetsmetod visas på displayen till styrsystemet. Sågningsassistenten hjälper till att förhindra sågning mot hytten. Skydd mot överrotation hos skördaraggregatet skyddar mot slangskador och gör att föraren kan fokusera på att planera arbetet. Förarassistansfunktionerna och funktionerna som vägleder förarna att använda rätt arbetsmetoder skyddar inte bara maskinen mot externa skador, utan sänker även underhållskostnaderna och ökar maskinens andrahandsvärde. IBC 3.0 finns för skördarmodellerna 1270G (H425, H425HD och H424) och 1470G (H425 och H425HD).

John Deeres avancerade kranspetsstyrning

En kran utrustad med kranspetsstyrning (IBC) är snabb och lätt att manövrera med mycket hög precision. Sensorerna i IBC-systemet läser av skördaraggregatets position och algoritmerna justerar kranens banor till en lättstyrd rörelse.

I skördararbetet anpassas kranspetsstyrningen till maskinens arbetscykel. Kranens bana och funktioner anpassas automatiskt när kranen styrs mot ett träd och till lasten i skördaraggregatet. Föraren behöver inte manövrera kranens olika delar separat. Kranspetsstyrningen säkerställer exakta och effektiva arbetsmetoder. Den elektroniska ändlägesdämpningen gör att arbetet flyter på effektivt och minskar påfrestningarna på hela kranen. IBC förbättrar arbetsergonomin och vägleder föraren till korrekt användning av kranen, något som också avspeglas i form av ökad produktivitet för maskinen och i förarnas dagliga produktionskapacitet.

2022-05-12 11:00Scanvo gör stororder av DAF lastbilar
2022-05-10 11:00Första resan i Sverige med eldriven Mercedes-Benz lastbil - 60 mil från Södertälje till Malmö
2022-05-09 11:00Volvo Lastvagnar ökar växlingshastigheten i I-Shift-växellådan med upp till 30 %
2022-05-04 11:00Scania möjliggör helt eldriven 64-tons livsmedelstransport för Dagab
2022-05-02 11:00Volvo Lastvagnar tar Sveriges största order på lastbilar som går på flytande gas
2022-04-25 11:00Nya värdekedjor från skogen
2022-04-21 11:00Fördjupad miljösatsning på helelektriska betongbilar från Volvo Lastvagnar för Swerock
2022-04-18 11:00Eco Log: Maskinservice i Norden AB
2022-04-14 11:11Potentialen hos mikro- och radiovågsbaserad mätning av fukthalt och andra virkesegenskaper
2022-04-11 11:00Arla laddar upp fordonsflottan med ytterligare en ellastbil

Gå till arkivet »