Färdigställda demoförsök i törskateangripna gallrings- och röjningsskogar

2021-11-02 11:00

torskate.jpg

Hur ska man sköta svårt törskateangripna gallrings- och röjningsbestånd för att bromsa angreppen och minimera produktionsförlusterna? Ett nytt tioårigt projekt anlagt av Skogforsk undersöker saken.

På uppdrag av SCA, Sveaskog, Holmen Skog och Norra Skog driver Skogforsk det tioåriga projektet Demoförsök Törskate. Totalt rör det sig om sju gallringsbestånd och åtta röjningsbestånd från Jämtland i söder till Tornedalen i norr. Under hösten 2021 färdigställdes de sista röjningsbestånden i Jämtland och den första skadeinventeringen genomfördes. Skogsföretagen tog sedan vid och utförde de planerade skötselåtgärderna som testas i projektet. Anläggningsfasen av demoförsöken är därmed avslutad och nu kommer skadeförloppet att följas under 10 år, med inplanerade avläsningar 1, 3, 6 och 10 år efter utförd skötselåtgärd.

Läs fördjupning här!

2022-05-12 11:00Scanvo gör stororder av DAF lastbilar
2022-05-10 11:00Första resan i Sverige med eldriven Mercedes-Benz lastbil - 60 mil från Södertälje till Malmö
2022-05-09 11:00Volvo Lastvagnar ökar växlingshastigheten i I-Shift-växellådan med upp till 30 %
2022-05-04 11:00Scania möjliggör helt eldriven 64-tons livsmedelstransport för Dagab
2022-05-02 11:00Volvo Lastvagnar tar Sveriges största order på lastbilar som går på flytande gas
2022-04-25 11:00Nya värdekedjor från skogen
2022-04-21 11:00Fördjupad miljösatsning på helelektriska betongbilar från Volvo Lastvagnar för Swerock
2022-04-18 11:00Eco Log: Maskinservice i Norden AB
2022-04-14 11:11Potentialen hos mikro- och radiovågsbaserad mätning av fukthalt och andra virkesegenskaper
2022-04-11 11:00Arla laddar upp fordonsflottan med ytterligare en ellastbil

Gå till arkivet »