Färdigställda demoförsök i törskateangripna gallrings- och röjningsskogar

2021-11-02 11:00

torskate.jpg

Hur ska man sköta svårt törskateangripna gallrings- och röjningsbestånd för att bromsa angreppen och minimera produktionsförlusterna? Ett nytt tioårigt projekt anlagt av Skogforsk undersöker saken.

På uppdrag av SCA, Sveaskog, Holmen Skog och Norra Skog driver Skogforsk det tioåriga projektet Demoförsök Törskate. Totalt rör det sig om sju gallringsbestånd och åtta röjningsbestånd från Jämtland i söder till Tornedalen i norr. Under hösten 2021 färdigställdes de sista röjningsbestånden i Jämtland och den första skadeinventeringen genomfördes. Skogsföretagen tog sedan vid och utförde de planerade skötselåtgärderna som testas i projektet. Anläggningsfasen av demoförsöken är därmed avslutad och nu kommer skadeförloppet att följas under 10 år, med inplanerade avläsningar 1, 3, 6 och 10 år efter utförd skötselåtgärd.

Läs fördjupning här!

2021-11-27 11:00SSAB och Autoliv ska samarbeta om fossilfria stålkomponenter i fordonssäkerhetsprodukter
2021-11-22 11:00DAF XF, XG och XG+ får utmärkelsen "International Truck of the Year"
2021-11-21 11:00Krankörning när den är som enklast - Komatsu Smart Crane för skördare
2021-11-20 11:00Markaryd har fått ny verkstad för Mercedes-Benz Lastbilar och Transportbilar
2021-11-18 10:00Samverkan och dialog spelar en viktig roll för att säkerställa hög prestation och lönsamhet i skogsbruket
2021-11-16 11:00Scania visar nya drivlinor och stora uppdateringar
2021-11-15 12:11Produktionsrekord väntas i trävaruindustrin - trots minskat tryck
2021-11-13Ny Scania Super -motor minskar utsläppen och bidrar till klimatmålen
2021-11-10 15:30Ännu bättre bränsleeffektivitet och prestanda i Volvo Lastvagnars tunga drivlinor
2021-11-09 11:00Mercedes-Benz vätedrivna lastbil godkänd för tester på allmän väg

Gå till arkivet »