Produktionsrekord väntas i trävaruindustrin - trots minskat tryck

2021-11-15 12:11

brenkkis.jpg

Trävarubranschen väntas slå nya produktionsrekord i år. Efter en tid med historiskt stark efterfrågan ser trycket ut att lätta något, visar Skogsindustriernas senaste marknadsrapport, som också rapporterar om oväntat höga priser på tryckpapper.

Efter en tid med de lägsta lagernivåerna på 20 år har sågverken äntligen kunnat bygga upp en viss buffert. I år förväntas trävaruproduktionen slå produktionsrekord med 18,9 miljoner kubikmeter.

– Under pandemin har det varit en global efterfrågan på trävaror av sällan skådat slag, men nu ser vi de första tendenserna till ett trendskifte och att marknaden kanske har lugnat ner sig något. I det stora hela hoppas jag att vi kommer att kunna se en mer stabil utveckling framöver, säger Christian Nielsen, analytiker inom trävaror på Skogsindustrierna.

På samma sätt som efterfrågan på trävaror sjunker, kommer signaler om en mer dämpad ekonomisk återhämtning i euroområdet och Kina.

– Utvecklingen bromsas av problem som brist på containrar samt rekordhöga frakt-, råvaru- och energipriser. Det skapar flaskhalsar som påverkar den fortsatta ekonomiska återhämtningen globalt och driver på inflationen. Även skogsnäringen påverkas i allt större utsträckning i takt med att trycket lättar på marknaden, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Skogsindustrierna.

Två svenska massa- och pappersbruk har lagts ner under 2021, och nu stiger priset på tryckpapper.

– ­Det finns indikationer på att det råder brist på tryckpapper. Efterfrågan, leveranstiderna och priserna ökar. Priserna är dock trots uppgången lägre än under 2019 och bedömningen är att både efterfrågan och svensk produktion av grafiskt papper kommer att minska framöver, säger Katrin Heinsoo, analytiker inom papper och massa på Skogsindustrierna.

2022-05-12 11:00Scanvo gör stororder av DAF lastbilar
2022-05-10 11:00Första resan i Sverige med eldriven Mercedes-Benz lastbil - 60 mil från Södertälje till Malmö
2022-05-09 11:00Volvo Lastvagnar ökar växlingshastigheten i I-Shift-växellådan med upp till 30 %
2022-05-04 11:00Scania möjliggör helt eldriven 64-tons livsmedelstransport för Dagab
2022-05-02 11:00Volvo Lastvagnar tar Sveriges största order på lastbilar som går på flytande gas
2022-04-25 11:00Nya värdekedjor från skogen
2022-04-21 11:00Fördjupad miljösatsning på helelektriska betongbilar från Volvo Lastvagnar för Swerock
2022-04-18 11:00Eco Log: Maskinservice i Norden AB
2022-04-14 11:11Potentialen hos mikro- och radiovågsbaserad mätning av fukthalt och andra virkesegenskaper
2022-04-11 11:00Arla laddar upp fordonsflottan med ytterligare en ellastbil

Gå till arkivet »