Produktionsrekord väntas i trävaruindustrin - trots minskat tryck

2021-11-15 12:11

brenkkis.jpg

Trävarubranschen väntas slå nya produktionsrekord i år. Efter en tid med historiskt stark efterfrågan ser trycket ut att lätta något, visar Skogsindustriernas senaste marknadsrapport, som också rapporterar om oväntat höga priser på tryckpapper.

Efter en tid med de lägsta lagernivåerna på 20 år har sågverken äntligen kunnat bygga upp en viss buffert. I år förväntas trävaruproduktionen slå produktionsrekord med 18,9 miljoner kubikmeter.

– Under pandemin har det varit en global efterfrågan på trävaror av sällan skådat slag, men nu ser vi de första tendenserna till ett trendskifte och att marknaden kanske har lugnat ner sig något. I det stora hela hoppas jag att vi kommer att kunna se en mer stabil utveckling framöver, säger Christian Nielsen, analytiker inom trävaror på Skogsindustrierna.

På samma sätt som efterfrågan på trävaror sjunker, kommer signaler om en mer dämpad ekonomisk återhämtning i euroområdet och Kina.

– Utvecklingen bromsas av problem som brist på containrar samt rekordhöga frakt-, råvaru- och energipriser. Det skapar flaskhalsar som påverkar den fortsatta ekonomiska återhämtningen globalt och driver på inflationen. Även skogsnäringen påverkas i allt större utsträckning i takt med att trycket lättar på marknaden, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Skogsindustrierna.

Två svenska massa- och pappersbruk har lagts ner under 2021, och nu stiger priset på tryckpapper.

– ­Det finns indikationer på att det råder brist på tryckpapper. Efterfrågan, leveranstiderna och priserna ökar. Priserna är dock trots uppgången lägre än under 2019 och bedömningen är att både efterfrågan och svensk produktion av grafiskt papper kommer att minska framöver, säger Katrin Heinsoo, analytiker inom papper och massa på Skogsindustrierna.

2023-05-29 11:00Scania lanserar ny tjänst som förenklar publik laddning för lastbilar och bussar
2023-05-24 11:00Lansering av Komatsu 951XC skördare
2023-05-22 09:00Volvo tar rekordorder på upp till 1 000 elektriska lastbilar
2023-05-15 09:00Hög kvävegiva - ett sätt att öka fröproduktionen i granfröodlingar
2023-05-04 11:00Positiva vindar på Rottne Canada - flytt till egna lokaler och fortsatt ökad försäljning
2023-05-02 11:00Koldioxidutsläppen från asfalt har minskat med 40 procent på E20
2023-04-28 11:00Scania lanserar en digital instrumentpanel
2023-04-23 11:00Sveaskogs delårsrapport januari-mars 2023: Bra start på året med högre priser för massaved och timmer
2023-04-18 10:00Skogforsk: Hur mycket grot lämnas kvar i skogen?
2023-04-14 11:00Volvo Lastvagnar och Boliden i samarbete om elektriska lastbilar under jord

Gå till arkivet »