Produktionsrekord väntas i trävaruindustrin - trots minskat tryck

2021-11-15 12:11

brenkkis.jpg

Trävarubranschen väntas slå nya produktionsrekord i år. Efter en tid med historiskt stark efterfrågan ser trycket ut att lätta något, visar Skogsindustriernas senaste marknadsrapport, som också rapporterar om oväntat höga priser på tryckpapper.

Efter en tid med de lägsta lagernivåerna på 20 år har sågverken äntligen kunnat bygga upp en viss buffert. I år förväntas trävaruproduktionen slå produktionsrekord med 18,9 miljoner kubikmeter.

– Under pandemin har det varit en global efterfrågan på trävaror av sällan skådat slag, men nu ser vi de första tendenserna till ett trendskifte och att marknaden kanske har lugnat ner sig något. I det stora hela hoppas jag att vi kommer att kunna se en mer stabil utveckling framöver, säger Christian Nielsen, analytiker inom trävaror på Skogsindustrierna.

På samma sätt som efterfrågan på trävaror sjunker, kommer signaler om en mer dämpad ekonomisk återhämtning i euroområdet och Kina.

– Utvecklingen bromsas av problem som brist på containrar samt rekordhöga frakt-, råvaru- och energipriser. Det skapar flaskhalsar som påverkar den fortsatta ekonomiska återhämtningen globalt och driver på inflationen. Även skogsnäringen påverkas i allt större utsträckning i takt med att trycket lättar på marknaden, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Skogsindustrierna.

Två svenska massa- och pappersbruk har lagts ner under 2021, och nu stiger priset på tryckpapper.

– ­Det finns indikationer på att det råder brist på tryckpapper. Efterfrågan, leveranstiderna och priserna ökar. Priserna är dock trots uppgången lägre än under 2019 och bedömningen är att både efterfrågan och svensk produktion av grafiskt papper kommer att minska framöver, säger Katrin Heinsoo, analytiker inom papper och massa på Skogsindustrierna.

2021-11-27 11:00SSAB och Autoliv ska samarbeta om fossilfria stålkomponenter i fordonssäkerhetsprodukter
2021-11-22 11:00DAF XF, XG och XG+ får utmärkelsen "International Truck of the Year"
2021-11-21 11:00Krankörning när den är som enklast - Komatsu Smart Crane för skördare
2021-11-20 11:00Markaryd har fått ny verkstad för Mercedes-Benz Lastbilar och Transportbilar
2021-11-18 10:00Samverkan och dialog spelar en viktig roll för att säkerställa hög prestation och lönsamhet i skogsbruket
2021-11-16 11:00Scania visar nya drivlinor och stora uppdateringar
2021-11-15 12:11Produktionsrekord väntas i trävaruindustrin - trots minskat tryck
2021-11-13Ny Scania Super -motor minskar utsläppen och bidrar till klimatmålen
2021-11-10 15:30Ännu bättre bränsleeffektivitet och prestanda i Volvo Lastvagnars tunga drivlinor
2021-11-09 11:00Mercedes-Benz vätedrivna lastbil godkänd för tester på allmän väg

Gå till arkivet »