Samverkan och dialog spelar en viktig roll för att säkerställa hög prestation och lönsamhet i skogsbruket

2021-11-18 10:00

samverkan2.png

Tekniska utvecklingsinsatser behöver kompletteras med grepp där den psykosociala arbetsmiljön lyfts fram. Foto: Gösta Lindvall

Dialog och feedback hjälper till att minska stress och öka effektivitet i avverkningskedjan.

Utvecklad dialog mellan beställare och utförare

Idag utförs skogsvård och avverkning till största delen av entreprenadföretag. Kärnverksamheten för flertalet av dagens drivningsentreprenörer är maskinell skogsavverkning. I detta ingår kontakt med uppdragsgivare för att träffa affärsöverenskommelser och utbyta information om kommande, pågående och avslutade arbeten. Den tekniska utvecklingstakten, liksom trenden med kontinuerliga produktivitetsförbättringar, har stagnerat samtidigt som kraven på miljöhänsyn, certifiering och leverans till industrin ökat. Tekniska utvecklingsinsatser måste numera kompletteras med andra angreppssätt för att säkerställa hög prestation och garantera fortsatt lönsamhet i skogsbruket.

Läs mer här:

https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2021/utvecklad-samverkan-i-skogsbruket/

2022-05-12 11:00Scanvo gör stororder av DAF lastbilar
2022-05-10 11:00Första resan i Sverige med eldriven Mercedes-Benz lastbil - 60 mil från Södertälje till Malmö
2022-05-09 11:00Volvo Lastvagnar ökar växlingshastigheten i I-Shift-växellådan med upp till 30 %
2022-05-04 11:00Scania möjliggör helt eldriven 64-tons livsmedelstransport för Dagab
2022-05-02 11:00Volvo Lastvagnar tar Sveriges största order på lastbilar som går på flytande gas
2022-04-25 11:00Nya värdekedjor från skogen
2022-04-21 11:00Fördjupad miljösatsning på helelektriska betongbilar från Volvo Lastvagnar för Swerock
2022-04-18 11:00Eco Log: Maskinservice i Norden AB
2022-04-14 11:11Potentialen hos mikro- och radiovågsbaserad mätning av fukthalt och andra virkesegenskaper
2022-04-11 11:00Arla laddar upp fordonsflottan med ytterligare en ellastbil

Gå till arkivet »